Porin ensi- ja turvakotiyhdistys ry on järjestö, joka auttaa vaikeissa ja turvattomissa oloissa eläviä lapsia ja perheitä sekä ehkäisee kaikenlaista perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa. Yhdistys kuuluu jäsenjärjestönä Ensi- ja turvakotien liittoon.

Järjestämme koulutustilaisuuksia ammattilaisille ja tiedotamme toiminnastamme aktiivisesti kansalaisille.

Osallistumme erilaisiin paikallisiin tapahtumiin ja pyrimme sitä kautta lisäämään tietoa palveluistamme sekä toimintakentästämme. Järjestämme infotilaisuuksia ja kierrämme kunnissa kertomassa työmuodoistamme.

Työhömme kuuluu osaamisemme jakaminen verkostoyhteistyön kautta. Työntekijöitämme voi kutsua kertomaan toiminnastamme työyhteisöille tai asiakasryhmille.