Porin ensi- ja turvakotiyhdistyksen SuomiAreena-brunssi kokosi lasten ja perheiden hyvinvoinnin asiantuntijat yhteen heti tapahtumaviikon avajaispäivänä. Yhdistyksen toiminnanjohtaja Kaarina Latostenmaa toivotti runsaslukuisen osallistujajoukon tervetulleeksi kuvaamalla järjestötyön merkitystä: ”Kun hyvinvointialueella tulee erityiskysymyksiä, järjestöt auttavat erityisosaamisellaan. Sote-alan yhdistyksillä on sellaista osaamista, mitä muilla ei ole”.

Ensi- ja turvakotiyhdistyksen henkilökunta esittäytyi ja kertoi yhdistyksen toiminnasta. Porin ensi- ja turvakotiyhdistyksen keskeisiä toimintoja ovat turvakoti, pikkulasten ja vanhempien ohjattu päiväryhmä Esikko sekä kriisi- ja lähisuhdeväkivaltatyön avopalvelut, jotka ovat saaneet vastikään uuden nimen Primula (lat. esikko).

Naisiin kohdistuva väkivalta on Suomessa yleistä. Sen vaikutukset heijastuvat lapsiin ja nuoriin. Porin ensi- ja turvakotiyhdistyksen toiminnan kasvattamiselle onkin painetta. Lähisuhdeväkivaltaa koskeva EU-direktiivi on parhaillaan hyväksymiskierroksella. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeet kunnille ja hyvinvointialueille lähisuhdeväkivallan vastaisen toiminnan järjestämiseksi ovat jo voimassa. Ensi- ja turvakotien liiton pääsihteeri Riitta Särkelä esitteli hurjia tilastoja lähisuhdeväkivallasta, mutta lausui myös lohdun sanoja: ”Kun yhdessä tartutaan toimeen, saadaan muutos parempaan.”

Puheenvuoroissa nostettiin esille väkivallan tekijöiden auttamisen merkitys. Vain tavoittamalla ja auttamalla tekijöitä voidaan puuttua väkivallan juurisyihin ja saada väkivallanteot loppumaan.

Tärkeä askel lähisuhdeväkivallan torjumisessa otetaan, kun Luotsi-toiminnan pilotti aloittaa Satakunnassa. Pilotissa koulutetaan ”luotseja”, jotka omissa työyhteisöissään pitävät yllä lähisuhdeväkivallan tunnistamisen ja puheeksi ottamisen osaamista. Katja Theresa Ärling Lounais-Suomen aluehallintovirastosta kertoi Luotsi-toiminnasta ja esitti, että vuonna 2024 järjestetään Luotsi-messut myös Satakunnassa Varsinais-Suomen tapaan.

Anna Kuromaa toi terveiset Satakunnan hyvinvointialueen lasten, nuorten ja perheiden palveluiden puolesta. Viesti osallistujille kiteytyi hienosti: ”Ilman teitä ei olisi meitä”. Satakunnassa tehdään yhteistä työtä, joka on enemmän kuin yhteistyötä.