Uusi-Oukari ja Laaksonen (SK 17.3.24) kirjoittivat ansiokkaasti siitä, miten itsetuhoisen lapsen avunsaannin turvaamiseksi tarvitaan sujuvia palvelukokonaisuuksia ja -ketjuja. Ajattelen samoin: Vain yhteispelillä saadaan lapsia ja nuoria autettua oikea-aikaisesti.

Lähisuhde- tai perheväkivallan kohteeksi joutuneiden osuus on Satakunnassa maan toiseksi suurin. Nuoret kohtaavat myös digitaalista- ja seurusteluväkivaltaa. Väkivalta altistaa monille muillekin vaikeuksille. Tilanteesta selviytyminen vaatii koko perheen tilanteen huomioivaan ammatillista erityisosaamista.

Suomessa Ensi- ja turvakotien liiton jäsenjärjestöt ovat hyvinvointialueiden kumppaneita tässä. Satakunnassa turvakoti- ja lähisuhdeväkivallan avopalveluita tarjoaa Porin ensi- ja turvakotiyhdistys. Käynnit ovat maksuttomia asiakkaalle ja hyvinvointialueelle.

Porin ensi- ja turvakotiyhdistys tarjoaa loppukeväästä alkaen kohtaavaa toimintaa ja vastaanottoja Satakunnan eri kaupungeissa, jotta avun piiriin pääsy olisi mahdollisimman helppoa. Myös etävastaanottoja on tarjolla. Väkivallan ennaltaehkäisyssä tehdään monialaista yhteistyötä ja jalkaudutaan nuorten pariin.  

Yhdenmukainen ja tasavertainen avunsaanti maakunnan eri osissa on tärkeää. Tarkoitus on vuoden aikana yhdessä eri toimijoiden kanssa kuvata palveluketjut lähisuhdeväkivallan eri tilanteisiin hyvinvointialueen HYTE-yksikön koordinoimana.  Palvelukokonaisuuksien sujuvuus – oikea ja oikea-aikainen tuki – ennaltaehkäisee monia muita asioita, kuten itsetuhoisuutta.

Luotsi-toiminta hyvinvointialueella tarkoittaa sitä, että työyhteisöissä on yksi luotsi-työntekijä tukena tunnistamassa lähisuhdeväkivaltaa kohtaavia. Luotsi on apuna, kun väkivallan kokija tekee vaikeaa ratkaisua esim. mennäkseen lapsineen turvakotiin tai eri osapuolet miettivät rohkaistumista osallistua avopalveluihin.

Avun vastaanottaminen on usein pitkä prosessi, ja vain harva kertoo kokemastaan oma-aloitteisesti. Luotsi-koulutuksen käynyt osaa työyhteisössään neuvoa, miten huomata väkivallan merkit ja miten kertoa yhdistyksen vastaanotoista eri ikäisille ja väkivallan eri osapuolille. Apua saavat väkivallan kokijat, tekijät ja sille altistuneet esim. perheen lapset ja nuoret.

Kaarina Latostenmaa, toiminnanjohtaja
Porin ensi- ja turvakotiyhdistys ry