Perhe- ja lähisuhdeväkivaltaan apua hakevien määrä on kasvanut moninkertaisesti viime vuosien aikana.

Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistyksistä haki apua yli 23 000 henkilöä. Heistä 11000 kärsii lähisuhdeväkivallasta, joista yli 5000 lapsia. Apua hakevien määrä on kasvanut.

Suomessa naisista joka toinen on kokenut lähisuhteissaan väkivaltaa. Kolmannes lapsista joutuu kokemaan kaltoinkohtelua tai väkivaltaa tai altistuu perheväkivallalle kotonaan. Väkivalta koskettaa kaikenikäisiä, vauvoista ikäihmisiin. Siitä ei tule vaieta.

Ensi- ja turvakotien liiton huoli on, että iso osa lähisuhdeväkivallasta jää piiloon, sitä ei tunnisteta eikä oteta palveluissa puheeksi. Porin ensi- ja turvakotiyhdistys työskentelee aktiivisesti jalkautuen tuoden esille perheväkivaltaa ilmiönä ja sen yhteiskunnallisia vaikutuksia.

Lähisuhdeväkivaltaa sekä kaikenikäisten kaltoinkohtelua tulee ehkäistä ja vähentää sekä kehittää väkivallattomuutta tukevia ohjelmia tekijöille. Väkivaltaa kokeneiden ja sitä todistamaan joutuneiden lasten oikeus saada apua tulee turvata nykyistä paremmin uudistamalla työkäytäntöjä ja lainsäädäntöä.

Kriisiavun jälkeen tarvitaan pitkäjänteistä työskentelyä ja vertaistukea lähisuhdeväkivallasta toipumiseen. Järjestöt tarjoavat suurimman osan avusta lähisuhdeväkivaltaa kokeneille, sen keskellä eläville lapsille ja väkivallan tekijöille väkivaltakierteen katkaisemisemiseen. Porin yhdistys toimii koko Satakunnassa.

Jokainen äänestäjä voi vaikuttaa siihen, että seuraavalla hallituskaudella naisiin kohdistuvan väkivallan vastainen Istanbulin sopimus pannaan toimeen täysimääräisesti ja järjestöjen lähisuhdeväkivallan osaaminen otetaan käyttöön. Lasten ja nuorten turvallinen arki on pohja kasvulle, oppimiselle ja kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille.

Äänestäjä, sitoutuuko sinun ehdokkaasi perheväkivallan ehkäisyyn ja palveluiden saatavuuteen?

Kaarina Latostenmaa
toiminnanjohtaja, Porin ensi- ja turvakotiyhdistys ry

Nina Suojanen
turvakodin vastaava sosiaalityöntekijä, Porin ensi- ja turvakotiyhdistys ry

Riitta Särkelä
pääsihteeri, Ensi- ja turvakotien liitto

iStock, RyanKing999