Ensi-ja turvakotien liitto tuo artikelissaan esiin naisiin kohdistuvan väkivallan yleisyyden ja antaa keinoja meille kaikille siitä, mitä asian eteen voimme tehdä?

Väkivalta ei ole rakkautta, vaan se on aina väärin. On tärkeää tarkastaa asenteitamme, sillä tutkijoiden mukaan Suomessa naisiin kohdistuvan väkivallan yleisyyden taustalla on naisviha. Asenteiden muovaantuminen alkaa jo lapsena ja meillä aikuisilla on vastuu siitä, millaisen mallin annamme jälkipolvillemme, hyväksymmekö esim. naisia halventavat vitsit.

Lähisuhdeväkivaltaa pidetään usein myös perheen sisäisenä asiana ja sen puheeksiottaminen on tästä syystä vaikeaa. Väkivaltaan sisältyy paljon häpeää ja syyllisyyttä, ulkopuolisen aloite asian esille tuomiseksi voi olla ratkaiseva tekijä avun hakemiselle. Usein myös eri väkivallan muotojen tunnistaminen on haastavaa. On hyvä hankkia tietoa eri väkivallan muodoista ja puhua niistä. Näin me kaikki voimme jakaa tietoa lähisuhdeväkivallasta ja auttaa sen kaikkia osapuolia avun piiriin.

Koko artikkelin pääset lukemaan osoitteesta:

http://Naisiin kohdistuva väkivalta on Suomessa valtava ongelma – mitä voit tehdä väkivallan vähenemiseksi? – Ensi- ja turvakotien liitto (ensijaturvakotienliitto.fi)