Vapaaehtoisdoulatoiminta

Doula on vapaaehtoinen tukihenkilö, joka tukee odottavaa äitiä ja perhettä lapsen odotuksessa ja synnytyksessä. Ylä-Savon Ensi- ja turvakotiyhdistyksen vapaaehtoisdoulat ovat saaneet koulutuksen tehtävään. Vapaaehtoisdoula auttaa synnytykseen valmistautumisessa, kuuntelee äidin toiveita ja ajatuksia sekä varautuu olemaan mukana synnytyksessä. Läsnäolo ja äidin tukeminen ovat doulan tärkeimpiä tehtäviä synnytyksessä.

Odotitpa vauvaa yksin tai yhdessä…
… doulan kanssa voit jakaa mietteitäsi odotusaikana
… doula kuuntelee toiveitasi ja kunnioittaa sitä, mikä sinulle on tärkeää
… doula varautuu olemaan mukana synnytyksessä

Vapaaehtoista doulaa voi pyytää silloin, kun perheellä on esimerkiksi vaikea taloudellinen tilanne, synnyttäjä on alle 18 -vuotias, turvapaikanhakija tai perheessä on vakava päihde- tai mielenterveysongelma tai jokin muu erityinen syy. Ottaessasi yhteyttä doulakoordinaattoriin voit vielä keskustella tilanteestasi tarkemmin.

Ota yhteyttä vauvatyön ohjaaja Anniin, jos tarvitset vapaaehtoisdoulaa tai olet kiinnostunut vapaaehtoisdoulana toimimisesta, 044 971 8672 tai anni.komulainen@ylasavonensijaturvakoti.fi.

Mikäli vapaaehtoisdoula osallistuu synnytykseen, doulatoiminnasta peritään perheeltä 40€ maksu, jolla katetaan matkakuluja.