Sinä voit auttaa lahjoittamalla!

Jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen, tasapainoiseen ja hyvään arkeen. Ylä-Savon Ensi- ja turvakotiyhdistys tukee yläsavolaisia lapsiperheitä hyvän arjen turvaamisessa.

Ylä-Savon Ensi- ja turvakotiyhdistys ottaa vastaan lahjoituksia. Yhdistykselle osoitetut lahjoitusvarat käytetään yhdistyksen työn vahvistamiseen ja kehittämiseen. Lahjoituksen voi kohdistaa myös tiettyyn yhdistyksen työmuotoon. Tekemällä lahjoituksen Ylä-Savon Ensi- ja turvakotiyhdistykselle autat meitä auttamaan kaikkein pienimpiä.

TUE TÄRKEÄÄ TYÖTÄMME YLÄ-SAVOLAISTEN LAPSIPERHEIDEN HYVÄKSI!

Rahankeräystilin lupanumero: RA/2018/320 (23.3.2018-28.2.2021)
Lupa voimassa Ylä-Savon alueella.
Rahankeräystili: FI12 5157 8520 0241 78, OKOYFIHH

LÄMMIN KIITOS!