Iisalmessa toimiva Ylä-Savon Ensi- ja turvakotiyhdistys ry auttoi vuoden 2017 aikana 74 lasta ja 34 aikuista. Kaksikymmentä vuotta täyttävä yhdistys tarjoaa apua yläsavolaisten lapsiperheiden arjen tukemiseksi. Matalan kynnyksen avopalvelut kuten Mummola ja Yökylä antaa monille perheille eväitä selviytyä arjesta ja päiväryhmä Pampulassa vauvaperheet saavat tiivistä tukea vanhemmuuteen. Tervetuloa keskustelemaan yhdistyksen toiminnasta ja kuulemaan miten perheitä autetaan Ylä-Savossa ja mikä on järjestölähtöisen auttamisen tulevaisuus.

Yhdistyksen toiminnoissa tuetaan vanhemmuutta sekä annetaan vanhemmille voimavaroja arkeen. Erityisesti ennaltaehkäisevän tuen tarve on lisääntynyt jatkuvasti ja perheille tarjottavaan matalan kynnyksen palveluihin on panostettu viime vuosina.

– Arkinen apu tulee monelle perheelle tosi tarpeeseen. Esimerkiksi kerran kuussa järjestettävän Yökylän paikat täyttyvät nopeasti ja moni perhe jäi ilman paikkaa tai perheellä olisi ollut tarve useampaankin yökyläilyyn kertoo Erja Heiskanen, Ylä-Savon Ensi- ja turvakoti ry:n toiminnanjohtaja.
– Monessa toiminnassamme yhdistyy laadukas ammatillinen apu innostuneeseen ja sitoutuneeseen vapaaehtoistoimintaan. Tästä järjestölähtöisestä auttamisesta olemme ammentaneet yhdistyksen 20 vuotisen historian ajan. Perheitä kannattaa auttaa mahdollisimman ajoissa, eikä odottaa, että ongelmat pahenevat, Heiskanen toteaa.

Perheiden jaksamista tukee myös Mummola -toiminta, jossa vapaaehtoiset mummot ja vaarit antavat pikkulasten vanhemmille hengähdystauon arjen keskelle kerran viikossa. Mummolaan otetaan noin kahdeksan lasta kerrallaan leikkimään ja puuhaamaan yhdessä. Vapaita sylejä ja leikittäjiä eli vapaaehtoismummoja on ryhmässä paikalla kolmesta viiteen. Mummola tarjoaa mielekästä tekemistä ja mahdollisuuden auttaa myös vapaaehtoisille.

– Sosiaali- ja terveysjärjestöt tarjoavat monimuotoista apua lapsille ja perheille ongelmien ehkäisemiseksi. Yhdistyksemme toiminta on hyvä esimerkki tuosta matalan kynnyksen ja varhaisesta tuesta. Näitä toimintoja rahoitetaan yhdistämällä Veikkauksen tuottoja sekä kuntien toiminta-avustuksia tai yksilöllisiä maksusitoumuksia, kertoo Riitta Särkelä, Ensi- ja turvakotien liiton pääsihteeri.

– Pelkästään Ensi- ja turvakotien liiton kolme jäsenyhdistystä tuovat Pohjois-Savoon noin 2 miljoonaa euroa osaamisen lisäksi lasten ja perheiden auttamiseen. Järjestöjen toiminnan avustamiseen matalan kynnyksen tuessa kannattaa kuntien ja myös tulevien maakuntien varautua toiminta-avustuksin jatkossakin, Särkelä muistuttaa.

Sosiaali- ja terveysjärjestöt ovat tärkeitä kuntien ja tulevien maakuntien kumppaneita. Ne ovat merkittävä voimavara ihmisten hyvinvoinnille ja terveydelle. Järjestöt tuottavat viidenneksen sosiaalipalveluista ja osassa palveluja ei ole muita tuottajia kuin yksittäinen järjestö. Vapaaehtoisia sosiaali- ja terveysjärjestöissä toimii 0,5 miljoonaa ja vapaaehtoisten työpanos vastaa varovasti arvioiden 21 000 henkilötyövuotta. Saman tilanteen kokeneiden keskinäisessä auttamisessa, vertaistuessa, on mukana noin 250 000 ihmistä.

Osa tarvitsee tiivistä tukea

Osa perheistä tarvitsee tiivistä tukea arkeensa. Ylä-Savon Ensi- ja turvakoti ry:n päiväryhmä Pampulassa äidit ja vauvat saavat tukea ja vanhemmat harjoittelevat yhdessä vauvaperheen arkea sekä opettelevat vanhemmuutta ja vuorovaikutusta kolmesti viikossa, viisi tuntia kerrallaan. Tiivis toisten äitien sekä ammatillinen tuki ehkäisee äitien syrjäytymistä ja antaa lapselle paremmat lähtökohdat elämään. Syy päiväryhmään hakeutumiselle voi olla uupumus, vanhemman mielenterveysongelmat, elämän kriisi tai vaikeudet arjen hallinnassa.

Yhdistys auttaa myös erotilanteessa olevia lapsiperheitä. Eroavia vanhemmille on erokahviloita sekä vertaistukiryhmiä. Myös lapsille, joiden vanhemmat eroavat, on omia ryhmiä. Yhdistyksellä on myös pitkät perinteet ja osaaminen maahanmuuttajatoiminnasta tai yhdistykseltä voi pyytää vapaaehtoisen doulan mukaan synnytykseen. Vertaisryhmätoimintaa toteutetaan yhden vanhemman perheille sekä venäläistaustaisille perheille.

Yhdistys työllistää neljä sosiaali- ja terveysalan ammattilaista sekä toiminnoissa on mukana noin 30-40 vapaaehtoista ja opiskelijaa.

Kuluva vuosi on yhdistyksen 20. juhlavuosi, jota yhdistys juhlistaa juhlaseminaarilla sekä syksyllä avoimella lastenkonsertilla. Konsertissa esiintyy valtakunnallisesti tunnettu Pikku Papu -orkesteri.