Ympärivuorokautinen hoito on tarkoitettu lapsille, jotka eivät pysty asumaan kotona. Syynä voivat olla lapsen vakavat käytöshäiriöt, psyykkinen oireilu, päihteiden käyttö tai asosiaalinen käytös. Palvelu tarjoaa tällöin lapselle turvallisen kasvuympäristön ja ympärivuorokautisen laitoshoidon turvallisessa ja inhimillisessä ympäristössä. Jokaisella lapsella on oma hoitaja, jolloin syntyy luottamuksellinen ja terapeuttinen, kuntouttava suhde aikuiseen. Hoidossa tuetaan lapsen yksilöllistä kasvua ja kehitystä, jota lämmin ja arvostava kasvatusympäristö tukee. Ympärivuorokautisessa hoidossa ja kasvatuksessa on tilaa 14 lapselle tai nuorelle.

Palveluun ohjaudutaan oman kotikunnan kautta.

Tavoite

  • helpottaa lapsen oireilua ja asosiaalista käytöstä
  • synnyttää lapsessa kyky kiintyä ja luottaa turvalliseen aikuiseen
  • vähentää lapsen turvattomuutta
  • ohjata lasta löytämään omat voimavaransa
  • tukea lasta siirtymään turvallisin mielin vaihe vaiheelta kohti seuraavaa elämänvaihettaan.