Säätiö tarjoaa tukipalveluita itsenäistymisvaiheessa oleville nuorille. Nuorelle on varattu oma asunto Nuorisokylän alueelta. Palvelu soveltuu hyvin vaikkapa siirtymävaiheessa laitoshoidosta itsenäisempään asumiseen. Hän saa tukea ja neuvoja mm. taloutensa suunnitteluun ja raha-asioiden hoitoon, kotinsa yksityisyyden rajojen asettamiseen, viranomaisten kanssa asiointiin sekä kodin sisustamiseen ja ruuanlaiton harjoitteluun.

 

Tavoitteet

  • tukea nuorta uskomaan hyvään tulevaisuuteen
  • lisätä nuoren itsetuntemusta ja –luottamusta
  • tehdä yhteistyötä nuoren oman tukiverkoston kanssa
  • auttaa nuorta ottamaan haltuunsa kodin taloudenpitoon kuuluvat asiat ja menestymään itsenäisessä elämässään
Tuettu itsenäistyminen auttaa nuorta aikuista menestymään tulevaisuudessa oman taloutensa hallinnassa ja ehkäisee syrjäytymistä.