Tuetut ja valvotut tapaamiset

Lapsen ja vanhemman välisten tapaamisten valvonnan tarkoitus on, että tapaamisoikeus toteutuu lapsen edun mukaisesti. Tapaamisten valvonta perustuu lastenvalvojalla tehtyyn sopimukseen, sosiaalityöntekijän pyyntöön tai tuomioistuimen päätökseen, jossa määritellään tarvittavien toimenpiteiden sisältö ja valvottujen tapaamisten järjestämistiheys. Valvotut ja tuetut tapaamiset ovat palvelu, joka mahdollistaa lapsen ja hänen erossa asuvan vanhempansa turvallisen tapaamisen.