Sitoutunutta ja välittävää huolenpitoa
Paasikiven Nuorisokylän Säätiössä työskentelee 33 sosiaali- tai terveysalan ammattilaista. Toimintamme on verkostotyötä, jonka avulla turvaamme moniammatillisen alan osaamisen. Lastensuojelutyössä painotamme psykiatrista ja terapeuttista hoitotyötä. Henkilöstö arvioi toimintaansa ja kehittää ammattitaitoaan jatkuvasti. Työntekijät osallistuvat erilaisiin täydennys- ja lisäkoulutuksiin. Henkilökunnalla on säännöllinen työnohjaus.