Päiväryhmä Liekku on osa Ensi- ja turvakotien liiton vaativan vauvaperhetyön valtakunnallista kehittämistyötä. Päiväryhmä toimii osana lapsiperhepalveluverkostoa tavoitteenaan lapsiperheen arjen ja voimavarojen suunnitelmallinen tukeminen sekä lapsen ja vanhemman vuorovaikutuksen kehittäminen. Päiväryhmätoiminta suunnataan vanhemmalle ja perheen vauvaikäisille (0-2 v) lapsille.

Tapaamispaikkatoiminnassa tuotamme palvelua, joka mahdollistaa lapsen ja hänestä erossa asuvan vanhemman turvallisen tapaamisen. Tapaamiset voivat olla valvottuja tai tuettuja. Tarjoamme myös mahdollisuuden valvottuihin vaihtoihin. Meillä on mahdollista toteuttaa myös viikonlopun mittaisia tuettuja perhetapaamisia.

Eroauttamistoimintaa järjestää tällä hetkellä Imatran seurakunta. Se on ammatillisesti ohjattua vertaisryhmätoimintaa eroperheille, joissa on alaikäisiä lapsia. Aikuisille ja lapsille/nuorille on omat ryhmät, joiden tavoitteena on ymmärryksen lisääntyminen ja uusien näkökulmien löytäminen omaan tilanteeseen.

Lasten yökylä –toiminta on tarkoitettu 3-12 –vuotiaille tytöille ja pojille. Yökylä muodostuu kolmen tai neljän suunnilleen saman ikäisen lapsen ja kahden aikuisen kiireettömästä ajasta yhdessä. Yökylä –toiminta on ammatillista perheiden tukitoimintaa, josta vastaavat sosiaalialan koulutuksen saaneet yhdistyksemme työntekijät.

Ensi- ja turvakotienliitto pitää yllä nettiturvakotia, joka auttaa väkivallan kaikkia osapuolia. Nettiturvakodissa voi keskustella joko ammattiauttajan tai samaa kokeneen vertaisen kanssa. Liitto kouluttaa työntekijät sekä vapaaehtoiset toimimaan nettiturvakotipäivystäjinä. Nettiturvakoti turvaa perheen tilannetta myös erotilanteessa tarjoamalla keskustelutukea eron kohtaamiseen ja käsittelyyn sekä eron jälkeisen vanhemmuuden kysymyksiin ja lasta koskeviin teemoihin. Nettiturvakodissa järjestetään ryhmächatteja sekä kahdenkeskisiä keskusteluja ja vertaiskeskusteluja. Nettiturvakoti Apua perheväkivaltaan – turvallisuutta lähisuhteisiin

Ensi ja turvakotien liitto ylläpitää myös Chat-palveluja:

  • Apua väkivaltaan -chat
  • Apua eroon -chat
  • Lasten ja nuorten chat
  • Vauvaperheiden chat
  • Vauvaperhe ja päihteet -chat
  • Päihteitä käyttävien äitien nettiryhmä

Chatit löytyvät osoitteesta Apua verkossa – Ensi- ja turvakotien liitto (ensijaturvakotienliitto.fi)

Chatistä saat apua moneen elämäntilanteeseen: väkivaltaan, lapsiperheen erotilanteessa, vauvan unipulmiin ja muihin vauvaperheen haasteisiin tai kun päihteet aiheuttavat huolta.

Chatista osataan ohjata myös kasvokkaiseen apuun yhdistystemme palveluihin.

Verkkoauttajina toimii yli 100 ammattilaista Ensi- ja turvakotien liitosta ja liiton jäsenyhdistyksistä sekä koulutetut vapaaehtoiset.