Kehitysvammaisten Palvelukoti Vuokko tarjoaa ympärivuorokautista, turvallista ja yksilöllistä autettua asumista ikääntyville, eri asteisesti kehitysvammaisille henkilöille. Asukkailla on liikkumiseen, puhumiseen ja tunne-elämään liittyviä vaikeuksia ja erilaisia sairauksia. Vuokossa on 15 asukaspaikkaa.

Yläkerran olohuone, Palvelukoti Vuokko

Vuokossa asukas saa päivittäistä yksilöllistä hoitoa ja huolenpitoa. Jokaiselle laaditaan henkilökohtainen palvelu- ja tukisuunnitelma yhdessä asukkaan, Etelä-Karjalan hyvinvointialueen vammaispalvelujen ja omaisten/edunvalvojan kanssa ja sitä päivitetään kahden vuoden välein tai tarvittaessa. Asukkailla on myös palvelukodissa tehdyt hoivasuunnitelmat, joita päivitetään tarvittaessa. Asukkaita ohjataan kunnioittaen heidän omien valintojen tärkeyttä, itsemääräämisoikeutta ja yksilöllisyyttä ottaen huomioon kuntouttava työote.

Arvojamme ovat kodinomaisuus, turvallisuus ja tasa-arvoinen yhteisöllisyys sekä ikääntyvien kehitysvammaisten hyvä vanhuus. Turvaamme asukkaillemme mahdollisimman normaalin, kullekin yksilöllisesti sopivan, toimintakykyä ylläpitävän arjen. Vuokossa pidetään asukaskokous kerran kuukaudessa. Asiakaslähtöisessä toiminnassa otetaan huomioon myös omaisten ja muiden läheisten merkitys. Vuokossa kyläilevät omaiset ja ystävät piristävät kaikkien arkea. Myös lemmikkieläimet ovat meille tervetulleita!

Toiminta on autettua asumista, jossa asukkaat ohjaajien tuella ja avustuksella selviävät jokapäiväisestä elämästään käyttäen normaalisti yhteiskunnan tarjoamia palveluita. Asukkailla on harrastuksia ja virikkeitä Vuokossa sekä kodin ulkopuolella. Meiltä voi käydä työväenopiston askartelussa, musapiirissä, Toimiksen ryhmässä, keilaamassa, kirkossa, lenkillä, kaupoilla, ystävillä/omaisilla kylässä ja meillä järjestetään juhlia, tansseja, grillihetkiä kodassa tai pihalla.

Vuokossa on 11 ohjaajaa (sairaanhoitajia, sosionomeja, lähihoitajia, artesaani), emäntä, yksi kokoaikainen ja kaksi osa-aikaista laitosapulaista + toiminnanjohtaja. Meidän keittiössä tehdään joka päivä maukasta kotiruokaa.

Toimimme myös omaishoidon vapaiden sekä kehitysvammaisten ympärivuorokautisen asumisen palvelusetelituottajana.

Yhteystiedot:

Karhumäenkatu 73, 55120 Imatra

Palvelukoti Vuokko p. 0400 400 115

toiminnanjohtaja Mallu Koskinen p. 040 485 9730