Omavalvonnalla varmistetaan asiakkaiden yhdenvertaisuutta sekä toiminnan laatua ja lainmukaisuutta. Omavalvontasuunnitelmiin on kirjattu toimenpiteitä, joilla arvioidaan riskejä ja kirjataan miten epäkohtiin puututaan.

Omavaltontasuunnitelmat

Vuoksenlaakson vammais- ja perhetyö ry:ssä on jokaisesta palvelusta tehty erilliset omavalvontasuunnitelmat.