Eroauttamistoimintaa järjestää tällä hetkellä Imatran seurakunta. Se on ammatillisesti ohjattua vertaisryhmätoimintaa eroperheille, joissa on alaikäisiä lapsia. Aikuisille ja lapsille/nuorille on omat ryhmät, joiden tavoitteena on ymmärryksen lisääntyminen ja uusien näkökulmien löytäminen omaan tilanteeseen.

Ryhmässä käsitellään eron tuomia muutoksia, yhteistä vanhemmuutta, lapsen tunteita ja tarpeita vanhempien erotessa, vuorovaikutustapoja, ongelmien ratkaisua, sosiaalisia verkostoja sekä uusia suhteita ja vanhemmuutta.

Yhdistyksen avopalveluohjaaja Sonia Kosonen toimii vetäjänä lasten vertaisryhmässä. Tiedustelut: Sonia Kosonen, p. 040 583 2947.