Tapaamispaikkatoiminnassa tuotamme palvelua, joka mahdollistaa lapsen ja hänestä erossa asuvan vanhemman turvallisen tapaamisen. Tapaamiset voivat olla valvottuja tai tuettuja. Tarjoamme myös mahdollisuuden valvottuihin vaihtoihin. Meillä on mahdollista toteuttaa myös viikonlopun mittaisia tuettuja perhetapaamisia.

Toiminnassa noudatetaan Ensi- ja turvakotien liiton tapaamispaikkatoiminnan laatukriteerejä. Toiminnan tarkoituksena on tukea lapsen ja etävanhemman suhteen syntymistä ja kehittymistä niin, että se edistää lapsen kasvua ja kehitystä. Työtä tehdään vuorovaikutuksessa lapsen, perheen ja lähiverkoston kanssa tuoden esille erityisesti lapsen näkökulmaa

Lapsen oikeus suojeluun ja osallisuuteen toteutuu tapaamispaikassa. Lapsen ja vanhemman yhdessäoloa tuetaan yksilöllisen tarpeen mukaisesti. Lasta ja hänen tarpeitaan tehdään vanhemmalle näkyväksi ja vanhempaa kannustetaan viettämään aikaa lapsen kanssa. Lapsen sisarukset ja tärkeät sukulaiset voivat myös osallistua tapaamiseen.

Työntekijöillä on sosiaali- tai terveydenhuollon AMK-tasoinen tutkinto sekä tehtävän edellyttämä työkokemus. Työskentely tapahtuu yhdessä perheen läheis- ja ammattilaisverkostojen kanssa.

Tapaamispaikkatoiminnan käytössä on toimipisteemme kaksi asuntoa, joissa on keittiö, olohuone, makuuhuone ja kylpyhuone/WC. Tapaamiset toteutuvat joko tavattavan lapsen kotikunnan maksusitoumuksella tai asiakkaan itse maksavana.

Yhteystiedot:

Karhumäenkatu 73, 55120 Imatra

avopalveluohjaaja Sonia Kosonen p. 040 583 2947

toiminnanjohtaja Mallu Koskinen p. 040 485 9730