Hyvä kuntapäättäjä!

Kunnan investointi lapsiperheisiin on viisasta. Kaikilla päätöksillä kunnassa on vaikutuksia lapsiin ja perheisiin. Turvataan lasten ja perheiden hyvinvointi myös tulevaisuudessa oikeilla päätöksillä. Tässä esitteessä on tietoa siitä, mikä meidän mielestämme on tärkeää. Annetaan näissä vaaleissa ääni lapselle!