Vuoksenlaakson vammais- ja perhetyö ry on lastensuojelutyötä sekä kehitysvammaisten aikuisten palveluasumista tuottava järjestö, joka on sekä Ensi- ja turvakotien liiton että Kehitysvammaliiton jäsen. Yhdistys on perustettu 8.3.1948.

Toiminnassamme noudatamme Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistysten yhteisiä arvoja, jotka ovat osallisuus, turvallisuus, oikeudenmukaisuus, inhimillisyys ja rohkeus. Lisäksi Palvelukoti Vuokon toiminnalle on määritelty omat arvot. Työtämme ohjaa Ensi- ja turvakotien liiton eri toiminnoille määritellyt laatukriteerit.