Vauvaperheryhmä Liekku (ent. päiväryhmä Liekku) on osa Ensi- ja turvakotien liiton vaativan vauvaperhetyön valtakunnallista kehittämistyötä. Ryhmä toimii osana lapsiperhepalveluverkostoa tavoitteenaan lapsiperheen arjen ja voimavarojen suunnitelmallinen tukeminen sekä lapsen ja vanhemman vuorovaikutuksen kehittäminen. Vauvaperheryhmätoiminta suunnataan vanhemmalle ja perheen vauvaikäisille (0-2 v) lapsille.

Raskausaika ja vauva tuovat monia uusia asioita elämään. Joskus ilo vauvasta voi peittyä uupumuksen ja arjen kuormittavuuden alle. Esim. yksinäisyys, verkostojen puute, mielialan laski, alakuloisuus tai väsymys voivat vaikuttaa jaksamiseen. Liekun päivärytmi ja toiminnan sisällöt tukevat vauvaperheen vuorokausirytmiä. Vauvaperheryhmässä keskitytään vanhemman ja perheen omien voimavarojen vahvistamiseen ja varhaisen vuorovaikutuksen tukemiseen.

Vuodessa on kaksi noin viiden kuukauden mittaista ryhmäkautta, jotka alkavat tammi- ja elokuussa. Suljettu ryhmä kokoontuu kolme kertaa viikossa (ti, ke ja to) klo 10-15. Ryhmään mahtuu kerralla neljä äitiä alle kaksivuotiaiden lastensa kanssa. Äidit saavat vertaistukea toisiltaan ja pääsevät jakamaan omia kokemuksiaan vanhemmuudesta toisilleen.

Toiminta on perheille sekä kunnille maksutonta. Toimintapäivään sisältyy lounas ja päiväkahvit/välipala. Ryhmän voi aloittaa jo raskausaikana.

Toimintaa toteutetaan Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) sekä Etelä-Karjalan hyvinvointialueen myöntämillä avustuksilla.

Yhteistiedot:

Kauppakatu 8 as 2, 55120 Imatra

ohjaajat Johanna Kalsta ja Theresa Väisänen p. 0400 868 095