Hankkeiden avulla kehitämme työtä ja löydämme uusia auttamisen tapoja sekä kehitämme toimintaamme.

Rakkautta ja tekoja – vahvistavaa luonto- ja eläinavusteista toimintaa lapsille ja aikuisille – projekti 2021–2024

Hankkeen tavoitteena on luonto- ja eläinavusteisesti parantaa sekä aikuisten että lasten vuorovaikutustaitoja, toimintakykyä ja voimavaroja.

Tavoitteena on myös, että vanhempien mentalisaatiokyky paranee ja kiintymyssuhde vahvistuu. Kohderyhmä on lastensuojelun asiakasperheet sekä kriisistä toipuvat lapset ja aikuiset. Toiminta perustuu yhteisöllisyyteen ja osallisuuteen. Hanke on rahoitettu STEA-avustuksella.

Projektipäällikkö Siru Lahti, 044 491 0024 siru.lahti@kokkolanensijaturvakoti.fi

Projektityöntekijä Jenni Hotakainen, 044 746 6039 jenni.hotakainen@kokkolanensijaturvakoti.fi

Vanhemman hyvinvointi raskaus- ja pikkuvauva vaiheessa suojaa vauvan terveyttä ja kehitystä

Kokkolan ensi- ja turvakoti ry on mukana toteuttamassa kolmevuotista (2020-2022) hanketta yhteistyössä Ensi- ja turvakotien liiton, Kuopion Ensikotiyhdistyksen ja Lapin Ensi- ja turvakodin, seitsemän jäsenyhdistyksen sekä Marttaliiton, Takuusäätiön, Imetyksen tuki ry:n, Folkhälsns Förbund ja Finnbrain tutkimusryhmän kanssa. Hanke on STEA:n rahoittama

Stressistä säätelyyn – hankkeen tavoitteena on kaventaa eriarvoisuutta vähentämällä vanhempien kokemaa stressiä ja sen vaikutuksia vauvan kehitykseen ja terveyteen.
Raskausaikaan liittyy monenlaisia tunteita ja kokemuksia ja suurin osa näistä tunteista on ohimeneviä ja meneillään olevaan muutokseen liittyviä. Pitkittynyttä tai voimakasta stressiä, masennusta tai ahdistusta kokevat vanhemmat tarvitsevat tukea jo raskausaikana. Vanhemman oireilla on todettu yhteyttä lapsen terveyteen, reaktiivisuuteen sekä oppimis- ja säätelytaitoihin. Vauvaikäisenä koettu köyhyys on yksi kehityksellisistä riskitekijöistä.

Hankkeen tiimoilta Kokkolassa tullaan järjestämään alueellista koulutusta aiheesta sekä ryhmämuotoista toimintaa raskaana oleville.

Satu Vesisenaho, projektityöntekijä satu.vesisenaho@kokkolanensijaturvakoti.fi
Kokkolan ensi- ja turvakoti ry

Jonna Lehikoinen, projektipäällikkö 045 -78736903 jonna.lehikoinen@etkl.fi Ensi- ja turvakotien liitto

Kokkolan ensi- ja turvakoti ry on mukana Ensi- ja turvakotien liiton koordinoimassa Vaikuttavuus esiin -hankkeessa. Vaikuttavuuden arvioinnin välineitä kehittämällä ja hyödyntämällä kehitetään toimintaa vastaamaan apua hakevan tarpeisiin. Erityisen tärkeää järjestöjen toiminnan merkityksen ja vaikuttavuuden osoittaminen on juuri nyt, käynnissä olevan sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteiden uudistamisen aikana.

Vaikuttavuus esiin -hankkeen tavoitteena on kehittää välineet avun piiriin tulevien tilanteessa, toimintakyvyssä ja koetussa hyvinvoinnissa tapahtuvien muutosten arviointiin. Lisäksi luodaan digitaalinen väline tiedon keruuseen asiakkuuden jälkeisestä vaikuttavuudesta, kehitetään arjen toimintaan kytkeytyvä, vaikuttavuustietoa tuottava työtapa, sekä osoitetaan toiminnan vaikuttavuus lasten ja aikuisten sekä yhteiskunnan kannalta.

’ Turvallinen lapsuus periytyy ’

Kaltoinkohtelun ja kaiken tyyppisen väkivallan on todettu lukuisissa tutkimuksissa periytyvän sukupolvittain. Tutkimusten perusteella tiedetään, että lapsena koetulla kaltoinkohtelulla on pitkät aikuisiälle ulottuvat vaikutukset työllistymisee, taloudelliseen asemaan ja terveydeen. Ylisukupolvisen kaltoinkohtelun katkaiseminen- hanke pureutuu ilmiöön kolmella eri tasolla.

Kokkolan ensi- ja turvakoti ry on mukana hankkeen ensimmäisessä osatavoitteessa, jossa turvallisuuden ja turvattomuuden puheeksiottoon kehitetään Turva10 -väline. Turva10 on tarkoitettu kaikille lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskenteleville ammattilaisille.

Turva10- perehdytys löytyy nyt verkosta ja on osallistujalle ilmainen. Perehdytyksen käytyäsi saat käyttöösi Turva10 -välineet ja voit käyttää niitä työssäsi perheiden kanssa.

 

Turva10 -perehdytys

Kolmivuotinen (2017-2020) hanke toteutetaan yhteistyössä Ensi- ja turvakotien liiton, kahdeksan jäsenyhdistyksen sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Tampereen yliopiston kanssa. Hanke on osa STEAn rahoittamaa ohjelmaa Kaikille eväät elämään.