Hankkeiden avulla kehitämme työtä ja löydämme uusia auttamisen tapoja sekä kehitämme toimintaamme.

’ Turvallinen lapsuus periytyy ’

Kaltoinkohtelun ja kaiken tyyppisen väkivallan on todettu lukuisissa tutkimuksissa periytyvän sukupolvittain. Tutkimusten perusteella tiedetään, että lapsena koetulla kaltoinkohtelulla on pitkät aikuisiälle ulottuvat vaikutukset työllistymisee, taloudelliseen asemaan ja terveydeen. Ylisukupolvisen kaltoinkohtelun katkaiseminen- hanke pureutuu ilmiöön kolmella eri tasolla.

Kokkolan ensi- ja turvakoti ry on mukana hankkeen ensimmäisessä osatavoitteessa, jossa turvallisuuden ja turvattomuuden puheeksiottoon kehitetään Turva10 -väline. Turva10 on tarkoitettu kaikille lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskenteleville ammattilaisille.

Kolmivuotinen (2017-2020) hanke toteutetaan yhteistyössä Ensi- ja turvakotien liiton, kahdeksan jäsenyhdistyksen sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Tampereen yliopiston kanssa. Hanke on osa STEAn rahoittamaa ohjelmaa Kaikille eväät elämään.

Kokkolan ensi- ja turvakoti ry on mukana Ensi- ja turvakotien liiton koordinoimassa Vaikuttavuus esiin -hankkeessa. Vaikuttavuuden arvioinnin välineitä kehittämällä ja hyödyntämällä kehitetään toimintaa vastaamaan apua hakevan tarpeisiin. Erityisen tärkeää järjestöjen toiminnan merkityksen ja vaikuttavuuden osoittaminen on juuri nyt, käynnissä olevan sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteiden uudistamisen aikana.

Vaikuttavuus esiin -hankkeen tavoitteena on kehittää välineet avun piiriin tulevien tilanteessa, toimintakyvyssä ja koetussa hyvinvoinnissa tapahtuvien muutosten arviointiin. Lisäksi luodaan digitaalinen väline tiedon keruuseen asiakkuuden jälkeisestä vaikuttavuudesta, kehitetään arjen toimintaan kytkeytyvä, vaikuttavuustietoa tuottava työtapa, sekä osoitetaan toiminnan vaikuttavuus lasten ja aikuisten sekä yhteiskunnan kannalta.