Kokkolan ensi- ja turvakoti ry on lastensuojelujärjestö, joka kuuluu jäsenjärjestönä Ensi- ja turvakotien liittoon.

Yhdistyksen tarkoitus on turvata lapsen oikeus suotuisiin kasvuolosuhteisiin ja turvalliseen kehitykseen, tukea vanhemmuutta ja perhettä, ehkäistä perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa sekä kehittää perhetyötä yhteistyössä eri viranomaisten ja vapaaehtoistahojen kanssa.

Yhdistyksen yleistä toimintaa johtaa yhdistyksen hallitus yhdistyksen sääntöjen ja yhdistyksen kokousten päätösten mukaisesti. Yhdistyksen syyskokous valitsee seuraavaksi kalenterivuodeksi yhdistyksen hallituksen jäsenet.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseniksi voivat liittyä yhdistyksen kotipaikkakunnalla ja lähialueella asuvat 18 vuotta täyttänyt henkilö ja alueella toimivat rekisteröidyt yhdistykset, seurakunnat ja kunnat. Yhdistyksellä voi olla kannattajajäseniä, jotka haluavat tukea yhdistyksen toimintaa. Yhdistyksen hallitus hyväksyy yhdistyksen jäsenet.

Yhdistys ylläpitää Ensi- ja turvakoti Ainaa, Ensikoti Iidaa, Avopalveluyksikkö Liinaa, kriisi- ja väkivaltatyönyksikkö Väkevää, Vanhemmuuden tuki- yksikkö HELMEÄ sekä koordinoi Rikosuhripäivystyksen Kokkolan palvelupistettä.

Yhdistyksen yleistä toimintaa johtaa yhdistyksen hallitus yhdistyksen sääntöjen ja yhdistyksen kokousten päätösten mukaisesti. Yhdistyksen syyskokous valitsee seuraavaksi kalenterivuodeksi yhdistyksen hallituksen jäsenet.

Yhdistyksen hallitus 2022:

Puheenjohtaja Kristiina Teerikangas, s-posti: teerikangas.kristiina(a)gmail.com
Varapuheenjohtaja Kari Urpilainen
Jäsenet: Tiia Bazia, Tuija Luoma, Satu Sundell, Liisa Ahonen, Esa Virtanen, Emilia Teerikangas, Pirjo Paananen ja läsnäolo- ja puhevaltuuksin Kokkolan seurakuntayhtymän johtava diakoniatyöntekijä Camilla Honkala.

Asioiden esittelijänä ja hallituksen sihteerinä toimii toiminnanjohtaja Marita Loukiainen.

Yhdistyksen hallitus kokoontuu keskimäärin 11 kertaa kalenterivuoden aikana.
Hallituksen jäsenet toimivat kansalaisjärjestöaatteen mukaan omassa roolissaan vapaaehtoistyöntekijöinä vailla korvauksia tai palkkioita.

Yhdistyksemme toimintaa ja työtämme ohjaavat seuraavat arvot:

  • rohkeus
  • osallisuus
  • oikeudenmukaisuus
  • turvallisuus
  • inhimillisyys

Jo yli 20 vuoden ajan yksityistä sosiaalipalvelua Kokkolanseudulla

Monialaisten ammattilaisten tahtotilan tuloksena perustettiin keväällä 1999 Kokkolaan Kokkolan Turvakotiyhdistys turvamaan lasten oikeuksia suotuisiin kasvuolosuhteisiin ja ennaltaehkäisemään perheväkivaltaa.

Yhdistyksen perustamiskokouksessa oli läsnä 23 henkilöä ja puheenjohtajana toimi silloinen perusturvajohtaja Matti Kaivosoja ja sihteerinä Anneli Eerikäinen. Yhdistys sai rekisteröintimerkinnän 10.5.1999 ja liittyi jäseneksi valtakunnalliseen Ensi- ja turvakotienliittoon. Turvakotitoiminnalla oli Kokkolassa jo tätä ennen n. 10 vuoden historia, mutta yhdistyspohjaisena toiminta oli nyt uutta.

Perustamiskokouksessa maaliskuussa 1999 valittiin seuraavat henkilöt yhdistyksen johtokuntaan: Puheenjohtajaksi Kari Urpilainen ja jäseniksi Merja Joutsen-Onnela, Jukka Jylhä, Pirjo Höri, Eija Koittola, Taina Lamminen, Eija Mikkola ja Juhani Rauhala. Taloudenhoitajaksi/ kirjanpitäjäksi valittiin Tuulikki Kallvikbacka.

Yhdistyksen ensimmäinen syyskokous pidettiin 20.10.1999 ja kaudelle 2000 valittiin puheenjohtajaksi Kari Urpilainen, Merja Joutsen-Onnela, Jukka Jylhä, Pirjo Höri, Kangasvieri, Eija Koittola, Eija Mikkola, Kerttu Peltola ja Juhani Rauhala.

Varsinainen turvakotitoiminta alkoi 6.9.1999 SOK:n omistamassa vuokrakiinteistössä Rautatienkadulla. Tilat olivat 150 m2 suuruiset ja kiinteistössä oli tilaa samanaikaisesti kahdelle perheelle.

Yhdistyksen ensimmäisenä työntekijänä aloitti Anneli Eerikäinen 16.6.1999 ja ohjaajina aloittivat Tuula Kåla ja Anita Rusila 12.7.1999.

Alkuvuosina työtä tehtiin suurelta osin vapaaehtoisin voimin, lisäksi apuna oli suuri joukko työllistämistuella tähän sosiaalialan kenttään tutustumaan ja työtä tekemään tulevia eri alan ammattilaisia.

Työtä tehtiin kovasti ja sinnikkyys palkittiin. Vähitellen työntekijäjoukko oli entistä ammatillisempaa, työn sisältöjä arvioitiin alueellisiin tarpeisiin ja kehittämistyötä jatkettiin. Vuonna 2003 todettiin ensikotityöllekin olevan toiminnallista tarvetta ja yhdistys laajensi toimintakenttäänsä nimeään myöten eli rekisteröitiin Kokkolan ensi- ja turvakoti ry.

Kokkolan ensi- ja turvakoti ry:n työntekijämäärä laajeni maaliskuussa 2005 erittäin mittavasti -vajaasta kuudesta työntekijästä 22:een! Saimme valtakunnallisen Pidä kiinni® -projektin toimintayksiköt alueelle. Tämän jälkeen toiminnan kehittäminen on ollut yhdistyksessä erittäin mittavaa ja tuottanut tulosta. Yhdistys on laajentunut monipuoliseksi lastensuojelutyön osaamisyksiköksi. Raha-automaattiyhdistyksen tuella yhdistyksellä on ollut myös kaksi pienempää projektia, jotka ovat jo päättyneetkin. Nämä ovat olleet esimurrosikäisten parissa koulumaailmassa toteutettava ”Taitavat nuoret” -projekti ja ”Tueksiko tulet?” – projekti, joka keskittyi koordinoidun toimintamallin kehittämiseen lastensuojelun tukihenkilö/- ja perhetoimintaan Keski-Pohjanmaan maakunnan alueella.