Erilaiset päihteet ja vanhemmuus sopivat huonosti yhteen. Alkoholin liiallinen käyttö, lääkkeiden väärinkäyttö ja huumeet vaikuttavat lapsen ja vanhemman välisen suhteeseen ja vaarantavat sekä vanhemman että lapsen hyvinvoinnin. Yhdistyksemme Pidä kiinni® -hoitojärjestelmä auttaa silloin, kun alkoholi, lääkkeet tai huumeet ovat pieni tai suuri haaste perheen raskaus- ja pikkulapsiaikana. Jokainen vanhempi haluaa lapsensa parasta, ja jokaisella on oikeus avun ja tuen saamiseen.

Onko sinulle vauva tulossa? Onneksi olkoon!

Tai oletko pienen lapsen vanhempi? Ihanaa!

Pienen lapsen vanhempana oleminen on uutta ja ihmeellistä, sekä useimmiten myös haasteellista. Joskus voi olla myös niin, että vaikka lapsesi on elämäsi tärkein asia, niin alkoholi, huumeet tai lääkkeet vievät paljon ajatuksiasi ja aikaasi. Sinua voi myös huolestuttaa puolisosi päihteiden käyttö. Miten vauva ja lapsi sopii tähän ja pitääkö joidenkin asioiden muuttua?

Avopalveluyksikkö Liinan etsivän ja matalan kynnyksen työssä pohdimme kanssasi vauvan tuloon ja vauva-arkeen liittyviä asioita. Mikä on teidän perheenne elämäntilanne ja mitä tukea te toivoisitte? Tapaamiset ovat maksuttomia eivätkä velvoita sinua mihinkään. Voit ottaa yhteyttä meihin myös anonyymisti.

Etsivän ja matalan kynnyksen työhön voit ottaa yhteyttä myös jos olet viranomainen, ja huolissasi asiakasperheesi päihteiden käytöstä. Pyrimme mahdollisimman laajaan yhteistyöhön eri tahojen kanssa, joten ota rohkeasti yhteyttä!

Noora Syrjälä

 

Mietitkö päihteisiin liittyviä kysymyksiä raskaus ja vauva-aikana? Tule chatiin juttelemaan luottamuksellisesti ja anonyymisti päihde- ja vauvatyön ammattilaisten kanssa.

Chat auki arkisin klo 14-18, sisään pääset sivun alalaidasta.

AVOPALVELUYKSIKKÖ LIINA

Avopalveluyksikkö Liinan toiminta on lapsilähtöistä, päihteettömyyttä ja vanhemmuutta tukevaa avokuntoutusta. Toimimme yhteisökuntoutuksen menetelmällä, jossa yhteisön jäsenet tukevat toisiaan tavoitteissaan. Toimintaamme kuuluu luontolähtöisyys, voimauttava valokuva sekä teemallisia ja toiminnallisia ryhmiä.

Yhteisö kokoontuu kaksi kertaa viikossa, sen lisäksi asiakas voi tavata omaa ja lapsensa omaohjaajaa kerran kuussa tai tarvittaessa useammin. Yhteisö suunnittelee toimintaa kuukausittain, ja toiminnan pääpainona on lapsilähtöisyys.

Tarvittaessa kuntoutus räätälöidään asiakkaan tarpeen mukaisesti. Kuntoutus tapahtuu yhteistyössä perheen sosiaalityöntekijän kanssa. Liinaan voi tulla raskausaikana ja Liinassa voi olla asiakkaana siihen saakka, kun lapsi täyttää kolme vuotta.

”Liinassa sain tuntea, että minut kohdattiin tasavertaisena ihmisenä.”
-Asiakas

YHTEYSTIEDOT
Avopalveluyksikkö Liina
Lepokodinkatu 3, 67100 Kokkola

Noora Syrjälä

Ensikoti Iida on päihdekuntoutukseen erikoistunut ensikoti vauva- ja pikkulapsiperheille

Iidassa harjoitellaan pikkulapsiperheen arkea ja päihteetöntä elämäntapaa

Kuntoutuksemme perustuu yhteisöllisyyteen ja vertaisuuteen

ENSIKOTI IIDA

Olemme osa valtakunnallista Pidä kiinni®-hoitojärjestelmää, jonka ensikodit ovat erikoistuneet päihderiippuvuudesta kärsivien perheiden kuntoutukseen. Kuntoutuksemme on ympärivuorokautista päihdekuntoutusta raskaana oleville äideille ja vauvaperheille, joissa on alle 3-vuotias lapsi. Toiminnastamme vastaa Kokkolan ensi- ja turvakoti ry.

Ensikotimme on viisipaikkainen kodinomainen kuntoutusyhteisö, jossa koko perheellä on mahdollisuus osallistua kuntoutukseen. Jokaisella perheellä on käytössään oma huone sekä kaikkien käytössä olevat viihtyisät yhteiset tilat. Ensikotimme sijaitsee Lepokodinkadulla lähellä Kokkolan keskustaa.

Kuntoutuksen tavoitteena on tukea vanhempia päihteettömyydessä ja vanhemmuudessa lapsilähtöisesti, ehkäistä sikiövaurioita ja turvata lapsen kasvu ja kehitys. Vanhempia tuetaan varhaiseen vuorovaikutukseen ja turvallisen kiintymyssuhteen luomiseen vauvan kanssa. Lisäksi tuemme päivittäisissä toiminnoissa ja arkirytmin löytymisessä sekä opettelemme yhdessä arjen hallintaa.

Raskausaikana ensikodilla keskitytään sekä äidin että vauvan hyvinvointiin. Synnytykseen valmistaudutaan henkilökohtaisella synnytysvalmennuksella, johon kuuluu myös käynnit synnytysosastolla. Äitiä tuetaan äidin ja lapsen väliseen vuorovaikutukseen raskausaikana, jotta lapsi pysyisi äidin mielessä ja kiintymyssuhde alkaisi kehittymään jo ennen vauvan syntymää. Vauvat huomioidaan ensikoti Iidan kaikessa kuntoutustoiminnassa. Vauvojen kanssa käytetään Theraplay –elementtejä kuntoutuksessa.

Kuntoutuksemme toimii yhteisökuntoutuksen periaatteella, jossa painotetaan yhteisöllisyyden tietoista hyödyntämistä kuntoutumisen tukena. Yhteisökuntoutuksessa opetellaan elämisen ja itsensä hoitamisen taitoja sekä toipumista tukevia asenteita päihteettömässä ympäristössä. Tavoitteena on, että asiakas voi itse kokea olevansa elämäänsä määrittävä, itse ratkaisuja tekevä, vastuuta kantava ja omaa toimintaansa ohjaava. Keskeistä on asiakkaiden ja henkilökunnan muodostama yhteisö, jossa vertaisuutta hyödynnetään muutoksen aikaansaamisessa ja tukemisessa. Kaikki kuntoutukseen sisältyvä toiminta on suunniteltu tuottamaan muutosta ja oppimista yhteisön jäsenissä.

Moniammatillinen henkilökuntamme on perheiden tukena ympäri vuorokauden. Työntekijöillämme on ammattikorkeakoulutasoinen sosiaali- tai terveydenhuollon koulutus sekä erilaisia varhaisen vuorovaikutuksen hoidon ja tukemisen, traumatyön, yhteisökuntoutuksen, päihdetyön ja lääkehoidon koulutuksia sekä muita täydennyskoulutuksia, kuten korva-akupunktio, tunnetaito-ohjaus ja nepsy-valmennus. Työskentelyä tuetaan yhteisökuntoutuksen ja varhaisen vuorovaikutuksen työnohjauksilla sekä päihdepsykiatrin konsultaatiolla.

Asiakasperheen lapsilla sekä vanhemmilla on jokaisella oma lähityöntekijä. Yhteisökuntoutuksen lisäksi työskentelemme asiakasperheiden kanssa yksilö-, pari- ja ryhmämuotoisesti. Muita työmenetelmiämme ovat mm. naisten kanssa tehtävä erityistyö naiseuden tukemiseksi, miestenryhmät, joissa pohditaan mm. isyyden ja vanhemmuuden haasteita sekä Hoivan ja leikin muskari. Lisäksi menetelminämme ovat mm. voimauttava valokuvaus, vauvahieronta, sekä Green Care. Osa ryhmistä toteutetaan yhdessä avopalveluyksikkö Liinan kanssa.

Kuntoutukseen ensikodissamme tarvitaan lähettävän tahon maksusitoumus. Halutessaan asiakas tai kuka tahansa perheen verkostosta voi ottaa yhteyttä meihin.

YHTEYSTIEDOT
Ensikoti Iida
Lepokodinkatu 3, 67100 Kokkola

Minna Björk
Sosiaalityöntekijä, vastuuhenkilö (paikkakyselyt)