Erilaiset päihteet ja vanhemmuus sopivat huonosti yhteen. Alkoholin liiallinen käyttö, lääkkeiden väärinkäyttö ja huumeet vaikuttavat lapsen ja vanhemman välisen suhteeseen ja vaarantavat sekä vanhemman että lapsen hyvinvoinnin. Yhdistyksemme Pidä kiinni® -hoitojärjestelmä auttaa silloin, kun alkoholi, lääkkeet tai huumeet ovat pieni tai suuri haaste perheen raskaus- ja pikkulapsiaikana. Jokainen vanhempi haluaa lapsensa parasta, ja jokaisella on oikeus avun ja tuen saamiseen.

Onko sinulle vauva tulossa? Onneksi olkoon!

Tai oletko pienen lapsen vanhempi? Ihanaa!

Pienen lapsen vanhempana oleminen on uutta ja ihmeellistä, sekä useimmiten myös haasteellista. Joskus voi olla myös niin, että vaikka lapsesi on elämäsi tärkein asia, niin alkoholi, huumeet tai lääkkeet vievät paljon ajatuksiasi ja aikaasi. Sinua voi myös huolestuttaa puolisosi päihteiden käyttö. Miten vauva ja lapsi sopii tähän ja pitääkö joidenkin asioiden muuttua?

Avopalveluyksikkö Liinan etsivän ja matalan kynnyksen työssä pohdimme kanssasi vauvan tuloon ja vauva-arkeen liittyviä asioita. Mikä on teidän perheenne elämäntilanne ja mitä tukea te toivoisitte? Tapaamiset ovat maksuttomia eivätkä velvoita sinua mihinkään. Voit ottaa yhteyttä meihin myös anonyymisti.

Etsivän ja matalan kynnyksen työhön voit ottaa yhteyttä myös jos olet viranomainen, ja huolissasi asiakasperheesi päihteiden käytöstä. Pyrimme mahdollisimman laajaan yhteistyöhön eri tahojen kanssa, joten ota rohkeasti yhteyttä!

Eija Vironen-Forsström

 

Mietitkö päihteisiin liittyviä kysymyksiä raskaus ja vauva-aikana? Tule chatiin juttelemaan luottamuksellisesti ja anonyymisti päihde- ja vauvatyön ammattilaisten kanssa.

Chat auki arkisin klo 10-19 ja viikonloppuisin klo 14-18, sisään pääset sivun alalaidasta.

AVOPALVELUYKSIKKÖ LIINA

Avopalveluyksikkö Liinan toiminta on lapsilähtöistä, päihteettömyyttä ja vanhemmuutta tukevaa avokuntoutusta. Toimimme yhteisökuntoutuksen menetelmällä, jossa yhteisön jäsenet tukevat toisiaan tavoitteissaan. Toimintaamme kuuluu luontolähtöisyys, voimauttava valokuva sekä teemallisia ja toiminnallisia ryhmiä.

Yhteisö kokoontuu kaksi kertaa viikossa, sen lisäksi asiakas voi tavata omaa ja lapsensa omaohjaajaa kerran kuussa tai tarvittaessa useammin. Yhteisö suunnittelee toimintaa kuukausittain, ja toiminnan pääpainona on lapsilähtöisyys.

Tarvittaessa kuntoutus räätälöidään asiakkaan tarpeen mukaisesti. Kuntoutus tapahtuu yhteistyössä perheen sosiaalityöntekijän kanssa. Liinaan voi tulla raskausaikana ja Liinassa voi olla asiakkaana siihen saakka, kun lapsi täyttää kolme vuotta.

”Liinassa sain tuntea, että minut kohdattiin tasavertaisena ihmisenä.”
-Asiakas

YHTEYSTIEDOT
Avopalveluyksikkö Liina
Lepokodinkatu 3, 67100 Kokkola

Eija Vironen-Forsström
ENSIKOTI IIDA

Olemme päihdeongelmaisten perheiden kuntoutukseen erikoitunut ensikoti, joka on osa Ensi- ja turvakotien liiton koordinoimaa Pidä kiinni®-hoitojärjestelmää. Hoitojärjestelmä on tarkoitettu päihteitä käyttäville raskaana oleville äideille ja tulevalle isälle, sekä vauvaperheille, joissa on alle 3-vuotias lapsi. Toiminnastamme vastaa Kokkolan ensi- ja turvakoti ry.

Olemme viisipaikkainen kodinomainen kuntoutusyhteisö, jossa koko perheellä on mahdollisuus osallistua kuntoutukseen. Meillä moniammatillinen henkilökunta on paikalla ympäri vuorokauden. Meillä työskentelee mm sosiaalityöntekijä, kätilö, psykiatrisia sairaanhoitajia, sosionomeja sekä yhteisöpedagogeja.

Toimintamme tavoitteina on ehkäistä sikiövaurioita, tukea vanhempia päihteettömyydessä ja varhaisessa vuorovaikutuksessa lapsen kanssa raskausajasta lähtien sekä turvata lapsen kasvu ja kehitys.

Kuntoutuksemme toimii yhteisöhoidon periaatteella. Perheessä sekä lapsilla että vanhemmilla on omat lähityöntekijät. Kuntoutuksessa yhteisöhoidon lisäksi on yksilökeskusteluja, tarvittaessa parikeskusteluja sekä ryhmätoimintaa. Tuemme päivittäisissä toiminoissa ja arkirytmin löytymisessä, opettelemme yhdessä arjen hallintaa. Teemme yhteistyötä asiakkaan verkoston kanssa. Muita työmenetelmiämme ovat mm. naisten kanssa tehtävä erityistyö, jossa mm. tuetaan naiseutta ja miestenryhmät, joissa mm. pohditaan isyyden ja vanhemmuuden haasteita sekä Hoivan ja leikin muskari. Lisäksi menetelminämme ovat mm. voimauttava valokuvaus, vauvahieronta, sekä Green Care. Osa ryhmistä toteutetaan yhdessä avopalveluyksikkö Liinan kanssa yhdessä.

Raskausaikana Iidassa keskitytään sekä äidin että vauvan hyvinvointiin. Synnytykseen valmistaudutaan Iidassa henkilökohtaisella synnytysvalmennuksella, johon kuuluu myös käynnit synnytysosastolla. Äitiä tuetaan äidin ja lapsen väliseen vuorovaikutuksen jo raskausaikana, jotta lapsi pysyisi äidin mielessä ja kiintymyssuhde alkaisi kehittymään jo ennen vauvan syntymää. Vauvat huomioidaan Iidassa kaikessa kuntoutustoiminnassa. Vauvojen kanssa käytetään Theraplay –elementtejä kuntotuksessa.

Kuntoutukseen ensikodissamme tarvitaan lähettävän tahon maksusitoumus. Halutessaan asiakas tai kuka tahansa perheen verkostosta voi ottaa yhteyttä meihin.

YHTEYSTIEDOT
Ensikoti Iida
Lepokodinkatu 3, 67100 Kokkola