Vanhemmuuteen vaikuttavat monet tekijät. Ympäröivä yhteiskunta tarjoaa puitteet, joissa vanhemmuus toteutuu. Vanhemmuuteen vaikuttavat myös parisuhde, työ, stressi, elämänkriisit, sosiaalinen verkosto sekä vanhemman oma elämänhistoria ja persoonallisuus. Myös lapsen ominaisuudet ja erityispiirteet vaikuttavat vanhemman tapaan olla vuorovaikutuksessa lapsen kanssa. Kenenkään ei tulisi jäädä yksin vanhemmuudessaan, sillä siinä riittää haasteita jokaisella vanhemmalla.

Vanhemmuuden tuki- yksikkö HELMI

tarjoaa matalankynnyksen palveluja perhelle, jotka tarvitsevat tukea vanhemmuudessa ja arjen sujumisessa. Tavoitteena on tarjota tukea mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

HELMEN palveluihin kuuluvat tapaamispaikkatoiminta, päiväryhmätoiminta, unineuvonta sekä eroauttaminen.

Päiväryhmätoiminta on intensiivistä, strukturoitua ja kuntouttavaa vauvaperhetyötä lasta odottaville ja alle 3-vuotiaiden lasten vanhemmille.

Päiväryhmätoiminta perustuu ammatilliselle ohjaukselle sekä toisilta ryhmässä olevilta vanhemmilta saadulle vertaistuelle. Ryhmän keskeisenä tavoitteena on vahvistaa vanhemmuutta, tukea lapsiperheen arjen rytmin ja rutiinien rakentumista sekä vauvan kasvua ja iänmukaista kehitystä. Keskeistä on varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen ja vahvistaminen sekä turvallisen kiintymyssuhteen muodostuminen. Tarkoituksena on vahvistaa vanhemman omia voimavaroja.

Päiväryhmässä on kerrallaan 4-6 vanhempaa ja heidän alle 3-vuotiaat lapsensa. Mukaan ryhmään voi tulla jo vauvan odotusaikana. Tuttu ja turvallinen ryhmä kokoontuu noin neljän kuukauden ajan kolme kertaa viikossa, 4 tunnin ajan päivittäin. Päiväryhmät alkavat kahdesti vuodessa; tammikuussa ja syyskuussa.

Ryhmässä eletään yhdessä arkea, joka tukee vauvaperheen vuorokausirytmiä ja auttaa vanhempia vahvistamaan omia voimavaroja. Tavoitteena on auttaa vanhempia tunnistamaan vauvan tarpeita ja ohjata heitä vastaamaan niihin. Ryhmässä tehdään yhdessä ruokaa, leikitään ja lauletaan, keskustellaan vanhemmuuden monista puolista; iloista ja haasteista. Usein ryhmästä muodostuu tärkeä tukiverkko, jossa voi jakaa vauvaperheen ja vanhemmuuden kokemuksia turvallisessa ja kannustavassa ilmapiirissä. Ryhmässä pyritään löytämään perheen omaa arkea tukevia toimintatapoja.

Viikoittaisten ryhmätapaamisten lisäksi toimintaan sisältyy yksilö- ja perhetyöskentelyä. Työskentely voidaan toteuttaa joko päiväryhmätoiminnan tiloissa tai perheen omassa kodissa.

Vauvan syntymä on iso muutos perheen elämässä. Usein vauva tuo mukanaan onnen, mutta elämä pienen lapsen kanssa on vaativaa. Vauvaperheen päivät täyttyvät hoitamisesta, syöttämisestä, vaipan vaihdosta ja kodista huolehtimisesta. Oma aika on kallisarvioista ja harvinaista. Yöuni voi olla katkonaista ja vanhempia väsyttää usein. Jos vanhemmat ovat uupuneita tai elämässä on kuormittavia asioita, voi perhe tarvita erityistä tukea. Väsymyksen, stressin, masennuksen ja keinottomuuden tunteiden vuoksi vauvan tarpeet voivat jäädä vähemmälle huomiolle. Päiväryhmä tarjoaa tukea monenlaisiin vanhemmuuden haasteisiin ja työskentely perheen kanssa voidaan aloittaa jo vauvan odotusaikana.

Päiväryhmään haetaan täyttämällä hakemus. Hakemuksen saa päiväryhmätoiminnan ohjaajilta tai Kokkolan ensi- ja turvakodin nettisivuilta. Ennen päiväryhmään hakemista voit käydä HELMESSÄ tutustumassa toimintaan ja toimitiloihin. Voimme myös sopia tapaamisen perheen ja mahdollisten yhteistyökumppaneiden kanssa perheen kotiin tai johonkin muuhun sovittuun paikkaan. Ryhmään hakeutuminen edellyttää hakijan sitoutumista ryhmätoimintaan.

Kevään 2024 päiväryhmä käynnistyy 31.1.2024.

Hakuaikaa kevään ryhmään on 17.1.2024 saakka.

Valinnoista ilmoitamme 19.1.2024 mennessä.

Lataa ja tulosta hakemus >>

Lähetä hakemus osoitteeseen Lepokodinkatu 3, 67100 Kokkola 

YHTEYSTIEDOT
Lepokodinkatu 3, 67100 Kokkola
2 krs.

Uniasioissa voit ottaa myös yhteyttä sähköpostilla.

Tapaamispaikka

Tapaamispaikka mahdollistaa lapsen ja lapsesta erossa asuvan vanhemman turvallisen tapaamisen. Tapaamiset toteutetaan lapsen edusta huolehtien ja lapsen näkökulmasta tarkastellen. Toiminnan tavoitteena on vahvistaa lapsen ja tapaajan suhdetta, tukea tapaajan vanhemmuutta sekä rakentaa yhteistyövanhemmuutta.

Tapaamiset toteutetaan sosiaalitoimen, käräjäoikeuden tai vanhempien allekirjoittaman lastenvalvojan vahvistaman sopimuksen mukaisesti.

Tapaamispaikan tarjoamia palveluja ovat tuettu tapaaminen, valvottu tapaaminen sekä valvottu vaihto. Tuetussa tapaamisessa työntekijä on tarvittaessa saatavilla. Työntekijä huolehtii tapaamisen alkamisesta ja loppumisesta sekä seuraa tapaamista. Valvotussa tapaamisessa työntekijä on samassa tilassa ja jatkuvassa näkö- ja kuuloyhteydessä tapaajiin. Valvottu vaihto voidaan järjestää, kun vanhempien välillä on lähestymiskielto tai ristiriidat estävät vanhempien kohtaamisen.

Ennen tapaamisten aloittamista lasta tapaava vanhempi ja lähivanhempi sekä lapsi käyvät tutustumassa tapaamispaikkaan. Tutustumiskäynnillä vanhempien ja lapsen kanssa käydään läpi tapaamispaikan käytännöt ja säännöt sekä perustelut sille, miksi tapaamispaikkaa tarvitaan. Tutustumiskäynnillä lapsi pääsee tutustumaan tiloihin, joihin tulee tapaamaan vanhempaansa.

YHTEYSTIEDOT
Lepokodinkatu 3 (2. kerros), 69100 Kokkola

Jessica Indola
Marianne Malkamäki

Uniohjaus

Uniohjaus on tarkoitettu alle 2-vuotiaille lapsille.

Uniohjaus auttaa ja tukee perheitä vauvan ja pienen lapsen unipulmiin liittyvissä asioissa.

Voit ottaa yhteyttä sähköpostitse tai puhelimitse. Soittaessasi varamme sinulle sopivan soittoajan, jolloin voimme rauhassa jutella lapsesi uniasiosta. Tarvittaessa voimme sopia tapaamisen HELMEN toimitiloihin tai kotiinne.

Perheen tilanteesta riippuen voimme miettiä unijakson toteutumista ympärivuorokautisessa yksikössämme Ainassa. Unijakson hinta omavastuu 20€/ vrk.

Kun lapsen päivärytmiin ja uneen liittyvät asiat askarruttavat sinua, ole yhteydessä niin mietitään yhdessä ratkaisuja  tilanteeseen.

Uniohjaus on maksutonta.

Uniohjaus sähköposti; unineuvonta@kokkolanensijaturvakoti.fi

YHTEYSTIEDOT
Lepokodinkatu 3 (2.kerros)

69100 Kokkola

Sanna Molander
Sini Hirvi
Ohjaaja, Päiväryhmätoiminta ja unineuvonta

Isille suunnattu vertaistukiryhmä kokoontuu Väkevän tiloissa osoitteessa Sairaalakatu 9. Ryhmä on avoin kaikille iseille, jotka haluavat pysähtyä pohtimaan omaa isyyttään.

Lisätietoja:

Susanna Lindholm

044-751 7685

Ota yhteyttä

Jessica Indola
Marianne Malkamäki
Sanna Molander
Sini Hirvi
Ohjaaja, Päiväryhmätoiminta ja unineuvonta
Sini Mattila
Ohjaaja, Päiväryhmätoiminta ja uniohjaus

Ensikoti

Panostamme tällä hetkellä vauvaperheiden avopalveluihin ja lisätietoa voit pyytää Vanhemmuuden tuki – yksikkö Helmen vastaavalta työntekijältä, Marianne Malkamäki puh. 044 702 2285.

 

Ensikoti on tarkoitettu vauvaperheille, jotka tarvitsevat yksilöllistä ja ympärivuorokautista tukea esimerkiksi vanhempien mielenterveysongelmien vuoksi tai mikäli arjen asioiden hoitaminen ja vauvan hoito ei suju.

Kenelle ensikoti?

Ensikotiin ovat tervetulleita niin äidit, isät, vauvat sekä sisarukset. Perheiden toivotaan tulevan ensikotiin jo odotusaikana. Ympärivuotokautiseen ensikotiin hakeudutaan ottamalla yhteyttä oman kunnan sosiaalityöntekijään.

Kodinomaisessa ensikodissa on mahdollisuus:
• oppia havaitsemaan lapsen tarpeita
• turvata suotuisa alku vauvan kasvulle ja kehitykselle
• vahvistaa varhaista vuorovaikutusta vanhempi-lapsi-suhteessa
• voimaannuttaa itseään vastuulliseen vanhemmuuteen
• opetella arjen hallintaa perheen parhaaksi

Äitien ja isien tukemiseen apuna käytetään
• yhteisökuntoutusta
• yksilö- ja vanhemmuustyötä äidin ja isän kanssa
• vauva- ja lapsityön menetelmiä
• odotuksen ajan työ