Asiakastyön lisäksi yhdistyksemme toiminta on kansalaisjärjestötoimintaa, yhteiskunnallista vaikuttamistyötä, yhteistyötä eri toimijoiden kanssa sekä eri hankkeissa mukana olemista.
Pyrimme kehittymään ja vastamaan asiakkaiden tarpeisiin alati muuttuvassa yhteiskunnassa. Samalla vaikutamme osaltamme yhteiskuntaan niin, että apua ja tukea tarvitsevat saisivat sitä entistä helpommin ja nopeammin. Pyrimme siihen, että elämän tuomista eri haasteista uskallettaisiin puhua entistä avoimemmin, ilman pelkoa ja tuomitsemista. Tavoitteenamme on, että ihminen nähdään aina ihmisenä.