Kun raskaana olevan tai vauvaperheen vanhempi käyttää päihteitä, tarvitaan monialaista osaamista ja tukea. Pelkästään esimerkiksi päihdehäiriön hoitaminen ei raskausaikana riitä, vaan tarvitaan myös vanhemmuutta tukevaa työtä sekä monialaista yhteistyötä kaikkien eri toimijoiden kesken. Arviolta n. 6% raskaana olevista odottajista käyttää päihteitä raskausaikana (THL). Tämä tarkoittaisi, että Keski-Pohjanmaalla Soitessa syntyneistä lapsista vuonna 2022 n. 92 vauvaa olisi altistunut päihteille odotusaikana. Kuitenkin vain murto-osa näistä äideistä tunnistetaan, ja sen myötä perhe ja etenkin perheen lapset jäävät ilman tarvittavia tukitoimia ja seurantaa.

Keski-Pohjanmaalla päihteitä käyttävien raskaana olevien ja vauvaperheiden palveluita on alettu kehittämään osana Pohjois-Suomessa toimivaa PÄKÄ-hanketta. Hankkeen tavoitteena on tunnistaa aiempaa tehokkaammin päihteitä käyttävät odottajat ja vanhemmat, lisätä alueella verkostomaista yhteistyötä eri toimijoiden välillä sekä luoda asiakaslähtöinen toimiva palveluketju. Kokkolan ensi-ja turvakoti ry:stä on edustus kehittämistyössä toiminnanjohtaja Marita Loukiaisen ollessa mukana hankkeen sekä ohjaus- että työryhmässä ja Avopalveluyksikkö Liinan ohjaajan Noora Syrjälän toimiessa Keski-Pohjanmaan alueen projektisuunnittelijan tehtävässä.

Keski-Pohjanmaalla hanketyön avulla on kehitetty mm. äitiyspoliklinikan alla toimivan HAL-poliklinikan toimintaa sekä oltu mukana kehittämässä ennakollisen lastensuojeluilmoituksen prosessia, järjestämässä puheeksi oton koulutuksia ja kokoamassa Puheeksi oton korttipakkaa päihteiden puheeksi oton helpottamiseksi yhteistyössä muiden Soiten alueen hankkeiden kanssa. Lisäksi Keski-Pohjanmaalla on lisätty yhteistyötä mallintamalla työparityötä neuvolassa sekä HAL-poliklinikalla. Neuvolassa on jo aiemmin ollut työparina työntekijä Pidä Kiinni® Avopalveluyksikkö Liinasta silloin, kun vanhemman päihteiden käytöstä ollut huolta. Hankkeen myötä tätä työparityötä on tarkoitus laajentaa kaikkiin Soiten alueen neuvoloihin. HAL-poliklinikka on puolestaan saanut vahvistukseksi sosiaalityöntekijän terveyssosiaalityöstä kartoittamaan perheen sosiaalista tilannetta sekä työparin päihde-ja riippuvuuspalveluista ensimmäiselle HAL-poliklinikan käynnille arvioimaan perheen päihdehoidon tarvetta.

Alueellisen kehittämistyön lisäksi YTA-tasoinen hanketyö on kohdistunut toimivan ja sujuvan palveluketjun luomiseen. Palveluketjuun on avattu selkeästi jokaisen toimijan rooli ja tehtävä päihteitä käyttävän raskaana olevan ja vauvaperheen palvelukokonaisuudessa. Tavoite on, että toimivan palveluketjun myötä asiakkaat saavat jatkossa entistäkin laadukkaampaa palvelua ja tasa-arvoisempaa kohtelua asiointipaikasta riippumatta!

Noora Syrjälä

projektisuunnittelija, PÄKÄ-hanke

ohjaaja, Avopalveluyksikkö Liina

PÄKÄ-hanke eli päihteitä käyttävien raskaana olevien ja vauvaperheiden palvelukokonaisuutta kehittävä hanke toimii Keski-Pohjanmaan lisäksi, Pohjois-Pohjanmaalla, Lapissa sekä Kainuussa ja on osa THL:n koordinoimaa ja STM:n rahoittamaa hankekokonaisuutta, jossa päihteitä käyttävien perheiden palveluita kehitetään valtakunnallisesti vuosina 2022-2024.