Kaipaatko tietoa tai tukea odotusaikaan?

Järjestämme avoimia keskustelutilaisuuksia odottajille:
Pullat uunissa -kahviloiden ajankohdat löydät tapahtumakalenteristamme.

Vauvapysäkki -ryhmä ja vapaaehtoisdoula -toiminta tuovat tukea odotusaikana ja auttavat valmistautumaan uuteen elämänvaiheeseen.

Ota yhteyttä, olemme sinua varten

Vauvapysäkki -ryhmissä valmistaudutaan tulevaan vauva-aikaan yhdessä vertaisten ja Kuopion ensikotiyhdistyksen vauvatyön ammattilaisten kanssa. Ryhmässä keskustellaan raskaus- ja vauva-ajan hyvinvoinnista ja vanhemmuudesta sekä harjoitellaan hyväksyvän tietoisen läsnäolon taitoja stressin säätelyn tueksi. Ryhmässä nostetaan esille voimavaroja, jotka kannattelevat ja suojaavat uudessa elämäntilanteessa.

 

”Koen stressin, sekä vanhemmuuteen liittyvien paineiden vähentyneen. Opin että vähempikin riittää, eikä aina tarvitse suorittaa tai tehdä kaikkea täydellisesti. Omien vaatimuksien taso vanhemmuuteen on laskenut ja koen että lapsen kanssa pystyn olemaan rennommin. Erilaiset harjoitukset ryhmässä oli hyödyllisiä, sillä arjen keskellä hetkeen pysähtyminen on haastavaa. Harjoitusten kautta opin pysähtymistä ja rentoutumista. Harjoituksia voin tehdä jatkossa myös kotona.”

”Vertaistuki oli ryhmässä tärkeässä asemassa ja koin sen hyvin merkitykselliseksi.”

Vauvapysäkki -ryhmään osallistuneiden palautteita

 

Olisiko Vauvapysäkki -ryhmä minua varten?

Kuopion ensikotiyhdistyksessä Vauvapysäkki -ryhmiä alkaa kaksi kertaa vuodessa (yksi keväällä ja yksi syksyllä). Ryhmään voi hakeutua, jos oman vauvan laskettuaika sopii ryhmän alkamisajankohtaan. Ryhmä on parhainta aloittaa raskausviikolla 20-25.

Ryhmä kokoontuu ennen vauvojen syntymää 10 kertaa ja vauvojen syntymän jälkeen kaksi kertaa. Ryhmäkerroilla keskustellaan erilaisista teemoista: vauvan vanhemmuudesta, raskaudesta, synnytyksestä ja harjoitellaan tietoisuustaitoja eli hyväksyvää tietoista läsnäoloa. Kaikilla ryhmäkerroilla tehdään tietoisuustaito- eli mindfulness –harjoituksia ohjatusti, eikä aiempaa kokemusta harjoituksista tarvitse olla. Harjoitusten kautta vahvistetaan hyväksyvää ja myötätuntoista suhtautumista itseen sekä asettumista tietoisesti tähän hetkeen. Ryhmäläisiä kannustetaan jatkamaan harjoittelua myös omassa arjessaan.

Ryhmään otetaan 4-6 vauvaa odottavaa vanhempaa. Ryhmään kannattaa hakeutua erityisesti, jos tunnistaa itsessään herkkyyttä huolestuneisuuteen, ahdistuneisuuteen tai stressaavuuteen, ja haluaa löytää keinoja tasapainoisempaan odotus- ja vauva-aikaan. Ennen ryhmään sitoutumista jokaisen ryhmään haluavan kanssa keskustellaan (puhelimessa tai kasvokkain) siitä, olisiko ryhmä hänelle sopiva.

Ryhmätapaamiset ovat kerran viikossa ilta-aikaan ja tapaamisten kesto on 2,5 tuntia. Ryhmäkerroilla tarjotaan iltapala. Ryhmä on osallistujille maksuton.

 

Lisätietoja: Laura Lahti p. 044 369 7202

Vauvapysäkki -ryhmämalli on kehitetty Ensi- ja turvakotien liiton Stressistä säätelyyn hankkeessa (2020-2022) ja ryhmämallia toteutetaan eri puolilla Suomea.

Ryhmässä harjoiteltujen taitojen kautta on mahdollista oppia keskittymään tärkeisiin hetkiin ja rauhoittamaan omaa kehoa ja mieltä stressaavissa tilanteissa. Ryhmässä opitut taidot tukevat myös vauvan ja vanhemman välistä vuorovaikutusta ja koko perheen hyvinvointia.

Doulat ovat vapaaehtoisia tukihenkilöitä, jotka ovat perheiden tukena raskausaikana ja vauvan syntyessä. Doulan kanssa on mahdollista jutella vauvan tuloon liittyvistä käytännön valmisteluista, raskauden sujumisesta ja vauvan odottamisesta sekä synnytyksestä, siihen liittyvistä toiveista, huolista ja peloista.

Vapaaehtoisdoula ja perhe rakentavat suhteensa perheen toiveiden ja tarpeiden mukaan. Jokainen doulasuhde muodostuu omanlaisekseen. Doulan tärkein tehtävä on olla läsnä ja kuunnella. Doulan voi pyytää mukaan synnytykseen, vaikka myös puoliso olisi mukana.

Synnyttäjien mukaan tukihenkilön läsnäolo synnytyksessä lisää turvallisuudentunnetta ja vaikuttaa synnytyskipua lievittävästi.

Vapaaehtoisdoulaa voi pyytää esimerkiksi silloin, kun perheellä on vaikea taloudellinen tilanne, synnyttäjä on alle 18 -vuotias, turvapaikanhakija tai perheessä on päihde- tai mielenterveysongelma tai jokin muu erityinen syy.

Mikäli olet raskaana ja koet, että doulasta voisi olla sinulle apua, ota rohkeasti yhteyttä doulatoimintaamme koordinoiviin työntekijöihimme, niin jutellaan lisää.

Lisätiedot ja yhteydenotot:
Paula p. 044 369 7219 ja Piia p. 044 369 7217

Katso myös:
Vauvaperheohjaus – tukea vauva-ajan uupumukseen
Tukea perheen päihdeongelmiin – avopalvelut ja ensikotityö