Jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen, tasapainoiseen ja hyvään arkeen. Vanhempien uupumus, päihde- ja mielenterveysongelmat tai yllättävät kriisit voivat kohdata kenet tahansa. Silloin tarvitaan kodin ulkopuolista apua. Me olemme olemassa näitä tilanteita varten.