Kuopion ensikotiyhdistys on kuntien ja tulevan maakuntahallinnon ammattilaisten tunnettu ja luotettava kumppani uusien, perheitä tukevien työmuotojen kehittämisessä.

Juuri nyt työn alla on hanke lähisuhdeväkivaltaan liittyvien avopalveluiden kehittämiseen Pohjois-Savossa sekä Vanhempi vankilan portilla -hanke, jossa luodaan uusi perhetyön malli vankilasta vapautuvien vanhempien ja heidän perheidensä tueksi.

Kuopion ensikotiyhdistys kehittää vuosina 2018-2020 uusia palveluita lähisuhdeväkivaltaa kokeneille Pohjois-Savossa. Tavoitteena on, että lähisuhteissaan väkivaltaa tai sen uhkaa kokevat lapset, nuoret ja aikuiset saavat jatkossa kaikissa alueen kunnissa apua luotettavasti ja matalalla kynnyksellä.

Uudet yksilö- ja ryhmäpalvelut käynnistyivät yhdistyksen tiloissa Kuopiossa elokuussa 2018. Väkivaltaa tai sen uhkaa kokeva voi ottaa yhteyttä suoraan yhdistyksen ammattilaisiin helposti, puhelimella tai sähköpostilla. Apua voi saada joko henkilökohtaisissa tapaamisissa ammattilaisen kanssa tai ryhmämuotoisesti. Tukea kehitetään myös väkivaltaa lähisuhteissaan käyttäville.

Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä maakunnan Lape-työn kanssa. Hanke tuottaa perhekeskuksiin lähisuhdeväkivallan ehkäisytyön mallin. Yhteistyötä tehdään myös muiden järjestötoimijoiden kanssa ja koulutetaan lähisuhdeväkivallan eri osapuolia kohtaavia ammattilaisia yhdessä väkivaltaisissa lähisuhteissa eläneiden kokemusasiantuntijoiden kanssa.

Lisätiedot ja yhteydenotot:
Hanna Ravi
projektipäällikkö
p. 044 369 7211
etunimi.sukunimi@kuopionensikoti.fi

Saara Röntynen
projektityöntekijä
p. 044 3697 210
etunimi.sukunimi@kuopionensikoti.fi

Suomessa arvioidaan olevan lähes 10 000 lasta ja nuorta, joiden vanhempi on vankilassa. Vangeista 62 prosentilla on lapsia. Vankeustuomion suorittaminen vaikuttaa vangin lisäksi kaikkiin perheenjäseniin ja erityisesti perheen lapsiin.

Kuopion ensikotiyhdistys on vuosina 2017-2019 mukana Vanhempi vankilan portilla -hankkeessa, joka kehittää vankien perheiden kanssa tehtävää työtä ja luo järjestöjen ja viranomaisten välille uusia yhteistyön tapoja.

Oikea-aikainen perhetyö vankien ja heidän perheidensä kanssa tukee vankeusajan jälkeistä elämää ja lisää mahdollisuuksia irtautua rikollisesta elämäntavasta. Hankkeessa perheitä tuetaan jo vankeusaikana, mutta erityisesti koevapauteen tai ehdonalaiseen siirtymisen vaiheessa. Usein vankien lapset ja puolisot jäävät vangin vapauden suunnittelussa vähälle huomiolle.

Perheiden kanssa työskentely edistää lasten hyvinvointia ja turvallisuuden tunnetta ja ehkäisee vanhemmuuden haasteiden ylisukupolvista periytymistä. Vankien lasten osallisuus ja lastenoikeuksien toteutuminen ovat hankkeen tärkeitä lähtökohtia. Hankkeessa kehitetään perhetyömalli, jossa mm. vanhemmuuskeskusteluissa ja valvotuissa tapaamisissa tuetaan vangin perhesuhteita ja vanhemmuutta.

Perheiden kanssa tehtävän työn rinnalla hankkeessa rakennetaan ja vahvistetaan alueellisia viranomais- ja järjestöverkostoja. Hankkeessa kartoitetaan vankien perheitä tukevia käytäntöjä sekä menetelmiä ja kootaan niistä valtakunnallinen koulutusmalli vankien ja heidän perheidensä kanssa työskenteleville ammattilaisille.

Hankkeen toteuttaa Ensi- ja turvakotien liitto yhdessä Kuopion ensikotiyhdistyksen, Kanta-Hämeen perhetyö ry:n ja Lahden ensi- ja turvakotiyhdistys ry:n kanssa.

Hankkeen yhteistyökumppanina on Rikosseuraamuslaitos, Kriminaalihuollon tukisäätiö KRITS sekä Vankien Omaiset VAO ry.

Lisätiedot ja yhteydenotot:
Julia Rauhansalo,
projektityöntekijä
p. 044 3697 216
etunimi.sukunimi@kuopionensikoti.fi