Kuopion ensikotiyhdistys on kuntien ja tulevan maakuntahallinnon ammattilaisten tunnettu ja luotettava kumppani uusien, perheitä tukevien työmuotojen kehittämisessä.

Juuri nyt työn alla on hanke lähisuhdeväkivaltaan liittyvien avopalveluiden kehittämiseen Pohjois-Savossa sekä kolmivuotinen Stressistä säätelyyn-hanke, jonka tavoitteena on kaventaa eriarvoisuutta vähentämällä vanhempien kokemaa stressiä ja sen vaikutuksia vauvan kehitykseen ja terveyteen.

Kuopion ensikotiyhdistys kehittää vuosina 2018-2020 uusia palveluita lähisuhdeväkivaltaa kokeneille Pohjois-Savossa. Tavoitteena on, että lähisuhteissaan väkivaltaa tai sen uhkaa kokevat lapset, nuoret ja aikuiset saavat jatkossa kaikissa alueen kunnissa apua luotettavasti ja matalalla kynnyksellä.

Uudet yksilö- ja ryhmäpalvelut käynnistyivät yhdistyksen tiloissa Kuopiossa elokuussa 2018. Väkivaltaa tai sen uhkaa kokeva voi ottaa yhteyttä suoraan yhdistyksen ammattilaisiin helposti, puhelimella tai sähköpostilla. Apua voi saada joko henkilökohtaisissa tapaamisissa ammattilaisen kanssa tai ryhmämuotoisesti. Tukea kehitetään myös väkivaltaa lähisuhteissaan käyttäville.

Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä maakunnan Lape-työn kanssa. Hanke tuottaa perhekeskuksiin lähisuhdeväkivallan ehkäisytyön mallin. Yhteistyötä tehdään myös muiden järjestötoimijoiden kanssa ja koulutetaan lähisuhdeväkivallan eri osapuolia kohtaavia ammattilaisia yhdessä väkivaltaisissa lähisuhteissa eläneiden kokemusasiantuntijoiden kanssa.

Lisätiedot ja yhteydenotot:
Hanna Ravi
projektipäällikkö
p. 044 369 7211
etunimi.sukunimi@kuopionensikoti.fi

Saara Röntynen
projektityöntekijä
p. 044 3697 210
etunimi.sukunimi@kuopionensikoti.fi

Käy tutustumassa hankkeen >>Vauvapysäkki – stressin hallintaan sivustoon

Vanhemman hyvinvointi raskaus- ja pikkuvauva vaiheessa suojaa vauvan terveyttä ja kehitystä.

Raskausaikaan liittyy monenlaisia tunteita ja kokemuksia. Moni kokee huolta, alakuloisuutta ja lievää stressiä. Suurin osa näistä tunteista on ohimeneviä ja meneillään olevaan muutokseen liittyviä. Pitkittynyttä tai voimakasta stressiä, masennusta tai ahdistusta kokevat vanhemmat tarvitsevat tukea jo raskausaikana. Vanhemman oireilla on todettu yhteyttä lapsen terveyteen, reaktiivisuuteen sekä oppimis- ja säätelytaitoihin. Vauvaikäisenä koettu köyhyys on yksi kehityksellisistä riskitekijöistä.

Stressin taustalla on usein elämäntilanteesta, vanhempien omasta historiassa, terveydentilasta tai esimerkiksi yksinäisyydestä johtuva kuormitus. Raskausaikaiset oireet altistavat synnytyksen jälkeiselle masennukselle ja ahdistukselle sekä vaikuttavat vauvan stressinsäätely- ja immuunijärjestelmän kehittymiseen. Vanhemman käytössä olevat voimavarat ja säätelykyky suojaavat vauvan kehitystä.

Stressistä säätelyyn – hankkeen (2020-2022) tavoitteena on kaventaa eriarvoisuutta vähentämällä vanhempien kokemaa stressiä ja sen vaikutuksia vauvan kehitykseen ja terveyteen.

Hankkeessa kehitetään vauvaa odottaville ja vauvaperheille suunnattua ryhmätyömalli

  • löydetään tapoja hallita stressiä vauva- ja raskausaikana
  • ryhmän tuella vanhemmat saavat uusia menetelmiä toimia kuormittavissa tilanteissa, kuten yksinäisyys tai raskauteen liittyvä huoli tai äkillinen elämänkriisi
  • perheet saavat myös konkreettisia työkaluja perheen talouden hyvään hoitoon

Lisätään perheiden ja ammattilaisten tietoa kuormittavista tekijöistä, niiden vaikutuksista sekä suojaavista tekijöistä

Lisätään alueellista yhteistyötä järjestämällä tilaisuuksia perheille ja ammattilaisille

Lisätään tietoa vauvaperheköyhyydestä ja siihen liittyvistä tekijöistä kehityksellisenä riskitekijänä

Ensi- ja turvakotien liitto ry, Kokkolan Ensi- ja turvakoti, Kuopion Ensikotiyhdistys ja Lapin Ensi- ja turvakoti toteuttavat hankkeen yhdessä useiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

Lisätiedot ja yhteydenotot:
Laura Lahti
Projektityöntekijä
p. 044 369 7202

Vauvaa odottavien Vauvapysäkki -ryhmistä kiinnostuneet saavat lisätietoa ryhmistä projektityöntekijältä