Kuopion ensikotiyhdistys on kuntien ja hyvinvointialueen ammattilaisten tunnettu ja luotettava kumppani uusien, perheitä tukevien työmuotojen kehittämisessä.

Kolmivuotinen Stressistä säätelyyn-hanke päättyi 2022 vuoden loppuun.

Käy tutustumassa hankkeen >>Vauvapysäkki – stressin hallintaan sivustoon

Vanhemman hyvinvointi raskaus- ja pikkuvauva vaiheessa suojaa vauvan terveyttä ja kehitystä.

Raskausaikaan liittyy monenlaisia tunteita ja kokemuksia. Moni kokee huolta, alakuloisuutta ja lievää stressiä. Suurin osa näistä tunteista on ohimeneviä ja meneillään olevaan muutokseen liittyviä. Pitkittynyttä tai voimakasta stressiä, masennusta tai ahdistusta kokevat vanhemmat tarvitsevat tukea jo raskausaikana. Vanhemman oireilla on todettu yhteyttä lapsen terveyteen, reaktiivisuuteen sekä oppimis- ja säätelytaitoihin. Vauvaikäisenä koettu köyhyys on yksi kehityksellisistä riskitekijöistä.

Stressin taustalla on usein elämäntilanteesta, vanhempien omasta historiassa, terveydentilasta tai esimerkiksi yksinäisyydestä johtuva kuormitus. Raskausaikaiset oireet altistavat synnytyksen jälkeiselle masennukselle ja ahdistukselle sekä vaikuttavat vauvan stressinsäätely- ja immuunijärjestelmän kehittymiseen. Vanhemman käytössä olevat voimavarat ja säätelykyky suojaavat vauvan kehitystä.

Stressistä säätelyyn – hankkeen (2020-2022) tavoitteena oli kaventaa eriarvoisuutta vähentämällä vanhempien kokemaa stressiä ja sen vaikutuksia vauvan kehitykseen ja terveyteen.

Hankkeessa kehitettiin vauvaa odottaville ja vauvaperheille suunnattu Vauvapysäkki -ryhmätyömalli:

  • tapoja hallita stressiä vauva- ja raskausaikana
  • ryhmän tuella vanhemmat saavat uusia menetelmiä toimia kuormittavissa tilanteissa, kuten yksinäisyys tai raskauteen liittyvä huoli tai äkillinen elämänkriisi
  • perheet saavat konkreettisia työkaluja perheen talouden hyvään hoitoon

Lisätiedot ja yhteydenotot:
Laura p. 044 369 7202
Heidi p. 044 369 7216