Tuletko kysyneeksi kohtaamiltasi pienten lasten vanhemmilta, mitä heille kuuluu? Onko erityisiä huolenaiheita? Jos kysyt, niin maltatko oikeasti kuunnella vastauksen? Entä jos aistit rivien välissä piilevän huolen ja hädän, kysytkö lisää? Me uskomme, että suora kysyminen ja aito kuuntelu ovat usein apu, joka parhaimmillaan katkaisee ongelmien kierteen.

Me työssämme perheitä ja vanhempia kohtaavat olemme erityisessä asemassa kysymään vanhempien kuulumisia, ja meille vaikeistakin asioista kysymisen tulisi olla itsestään selvää. Aina se ei kuitenkaan ole helppoa – edes ammattilaiselle. 

Kysyminen voi tuntua haastavalta, sillä ammattilaisellakaan ei usein ole valmiita vastauksia tai apua heti tarjolla. Joskus kysyminen ei tule mieleen, koska vanhempi vaikuttaa pärjäävältä ja lapset hyvinvoivilta. Emme kuitenkaan tiedä, kuinka paljon ponnistelua ulkokuoren ylläpitäminen voi vaatia. 

Kysyminen on kuitenkin tärkeää, koska myös perheen lasten hyvinvointi riippuu vanhempien jaksamisesta ja voimavaroista. Jos vanhemmat eivät saa tarvitsemaansa apua, emme pysty vaikuttamaan lastenkaan hyvinvointiin. Lisäksi jos vanhemman hätä ja huoli jäävät huomiotta, saattavat esimerkiksi alkoholi tai muut päihteet olla lähinnä oleva, tutulta tuntuva ratkaisu ahdistavaan oloon. Tämä on ymmärrettävää, sillä moni meistä on saanut tämän ratkaisumallin jo omassa lapsuudessaan, omilta vanhemmiltaan.

Päihtyminen saattaa tuoda hetken helpotuksen, kun hätä on suuri. Lasten ja perheen kannalta olisi tärkeää, että paremmat keinot ja tuki niiden löytämiseen olisivat saatavilla hyvissä ajoin. Siksi kuulumisten kysyminen kannattaa myös silloin, kun kaikki vaikuttaa olevan kunnossa. 

Etsitään yhdessä päihteitä parempia ratkaisuja

Mitä kaikkea onkaan vanhemman hädän, huolen ja pahan olon takana? Miksi alkoholi tai päihteen ovat monelle keino, jolla säädellä omaa oloa? Tämän äärelle täytyy pysähtyä. Tilanteen takaa saattaa löytyä pitkä historiallinen tarina. Yhdessä selvittämällä saattaa käydä ilmi, että vanhemmalla ei ole muita keinoja säädellä omaa turvattomuuttaan ja hätäänsä. 

Kun kohtaamme ja kuuntelemme vanhempia, saamme mahdollisuuden luoda suhteen, jossa myös vaikeista ja häpeää aiheuttavista asioista on turvallista puhua. Tämä onnistuu vain, jos todella kuuntelemme. Jos onnistumme tässä, autamme ja tuemme myös perheen lasten hyvinvointia. 

Kuopion ensikotiyhdistys tarjoaa maksutonta keskusteluapua perheille ja vanhemmille, joita oma tai läheisen päihteiden käyttö mietityttää. Myös menneisyyden kokemuksista voi keskustella. Oli ongelma iso tai pieni, meihin voi olla yhteydessä. Tarvittaessa autamme etänä ja nimettömästi.

Eniten apua tarvitsevat vanhemmat eivät useinkaan itse hae apua. Siksi on tärkeää, että ammattilaiset ja perheiden läheiset kysyvät, tukevat ja auttavat yhdessä. 

Olkaamme siis kiinnostuneita ja rohkeita.

Anne Bäck ja Paula Laakkonen
Etsivän ja matalan kynnyksen päihdetyö
Anne p. 044  369 7215
Paula p. 044 369 7208
etunimi.sukunimi(at)kuopionensikoti.fi