Amaliassa ja Pihlassa autetaan ja tuetaan äitejä ja perheitä, jotka haluavat lopettaa päihteiden käytön ja turvata lapselleen turvallisen ja päihteettömän arjen. Ammattilaiset ja vertaiset tukevat vanhemmuutta ja päihteettömyyttä. Asiakkaat löytävät keinoja päihteettömään arkeen ja retkahdusriskit vähenevät. Asiakkaiden on sitouduttava päihteettömyyteen. Pihla tarjoaa kuntoutusta ympärivuorokautisesti, Amaliassa käydään kaksi kertaa viikossa, myös kotikäyntejä tehdään. Kaikki yhteisön asiat päätetään yhteisökokouksen kautta.  

  

”Parasta Amaliassa on se, että kaikki hyväksytään sellaisena kuin on  

ja jos on vaikeuksia, niin autetaan ja tuetaan”. 

  

Molemmissa yksiköissä eletään lapsilähtöistä arkea, lapsen tarpeet edellä. Lapsen hyvinvointi on tärkein mittari, kun vanhempi voi hyvin, lapsi voi hyvin. Kohdataan ihminen ihmisenä. Hoitosuhteet ovat eri pituisia. Raskaana oleva nainen voi esimerkiksi aloittaa Amaliassa, siirtyä ennen synnytystä Pihlan puolelle asumaan ja sitten takaisin Amaliaan ja lopulta kotiin. Vanhemmuuden, päihteettömyyden ja varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen kulkevat koko ajan kuntoutuksessa mukana. Kuntoutuksessa keskeinen tekijä on aika ja halu toisenlaiseen elämään.

  

Meillä on hyvä yhteisö ja kannustava ilmapiiri.” 

Vertaistuki on myös tosi kiva juttu, tietää että toinen ymmärtää eri tavalla kuin äiti, jolla ei ole päihdetaustaa.  

  

Kaikki asiakkaat ovat muutosta tekeviä, eri vaiheissa olevia. Kuntoutuksessa keskeinen tekijä on halu toisenlaiseen elämään. Ohjaajat ovat tukena, rinnalla kulkijoina, rohkaisevat ja antavat työkaluja elämään. Oleminen on pääasiassa rentoa, mutta asiakkailla on paljon vastuuta itsellään kuntoutuksesta. Yksiköissä arjen askareet hoidetaan yhdessä. Rutiinit ovat tärkeitä. Päivät Pihlassa ja Amaliassa voivat sisältää muun muassa yhteisiä hetkiä koko yhteisön kanssa, ulkoilua, hoivaa, leikkituokioita, lasten ihastelua, muskaria, kaupassa käyntiä, ruuan laittoa, yhteisökokouksia ja erilaisia keskusteluryhmiä. Arjessa juhlitaan syntymäpäiviä, käydään retkillä ja eletään yhteistä arkea. Amaliassa ja Pihlassa voi löytää myös uusia ystäviä muista asiakkaista.  

  

 

Erään äidin kertomaa:   

  

Oon 22-vuotias yksinhuoltaja äiti ja toipuva addikti. Sain mun ensimmäisen lapsen 17-vuotiaana ja hän asuu sijaisperheessä. Kun sain tietää olevani taas raskaana, olin vielä pahasti päihdemaailmassa kiinni, mutta lopetin heti päihteiden käytön, katkaisin välit käyttäviin kavereihin ja hankin itselleni apua. Alkuraskaudesta olin kolme kuukautta päihdekuntoutuksessa. Amaliasta kuulin neuvolan kautta ja vaikka ajatus alkuun jännitti, niin päätin suostua tapaamiseen ohjaajien kanssa ja lopulta siirryin Amalian asiakkaaksi jo raskausaikana. Nyt olen käynyt Amaliassa jo puoli vuotta.   

  

Tykkään käydä Amaliassa ja pidän siitä, että se tuo sisältöä vauva-arjen keskelle. Meillä on hyvä yhteisö ja kannustava ilmapiiri. Koen että saamme Amaliasta paljon tukea ja voimavaroja. Vertaistuki on myös tosi kiva juttu, tietää että toinen ymmärtää eri tavalla kuin äiti, jolla ei ole päihdetaustaa. En osaa sanoa onko Amaliasta ollut apua päihteettömyyden kanssa, koska minulla ei ole ollut mielitekoja, mutta uskon että on. Parasta Amaliassa on se, että kaikki hyväksytään sellaisena kuin on ja jos on vaikeuksia, niin autetaan ja tuetaan. Tulevaisuuden haaveina mulla ois mennä kouluun, kun vauva on isompi ja saada vanhempi lapsi takaisin kotiin asumaan. Lisäksi toivon saavani elää päihteettä loppuelämän.”  

  

Amalian ja Pihlan työntekijöiden kommentteja:  

”Parasta työssäni on ihmiset yhteisössä, ihanaa nähdä aito muutos ja lasten hyvinvointi.” 

”Pitkät kuntoutukset, joiden aikana pääsee seuraamaan lasten kasvua ja kehitystä sekä vanhempien kasvamista, identiteetin, arvojen, ajattelun, käyttäytymisen ja asenteiden muuttumista.”  

”Hienoa kuunnella tulevaisuuden suunnitelmia.”  

”Nähdä vanhemman ja lapsen välille syntyvä vuorovaikutussuhde ja vanhempien ilo onnistumisesta.”  

”Itkemistä ja nauramista yhdessä.”  

”Tunnelma pääasiassa ilo ja huumori on kantava voima.” 

”Jos haluat muutosta tai alat edes ajattelemaan asiaa, voi ottaa yhteyttä ja tulla tutustumaan.”  

”Koskaan ei voi tietää milloin on oikea hetki onnistumiseen.”  

”Jokaisella aina aito mahdollisuus muutokseen.”  

 

Teksti: Elna Ylönen ja Hanna Meriläinen. Teksti kirjoitettu Amalian asiakkaan sekä Amalian ja Pihlan henkilökunnan haastattelun pohjalta.