Porin Esikon turvakodin avajaisia vietettiin 17. maaliskuuta. Turvakodin henkilökunnalla oli ilo viettää avajaisia yhdessä kuntien sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten ja muiden  yhteistyökumppanien kanssa. Paloimme halusta esitellä uusia turvakodin tiloja ja tulevaa toimintaamme sekä tuoda esille Porin ensi- ja turvakotiyhdistys ry:n tekemää väkivaltatyötä.

Ennen kuin pääsimme avajaisiin asti, tarvittiin monta työtuntia suunnittelua, budjetin laadintaa ja  hakemusten täyttämistä sekä Terveyden- ja hyvinvoinninlaitokselle että Valviralle. Toiminnan ensimmäisissä suunnitteluissa meitä auttoi käytännön kokemus yhdistyksen vanhan turvakodin ajalta. Samalla oli valmistauduttava uudistumaan, tuomaan turvakodin toiminta nykyhetkeen, vastaamaan uuden lain vaatimuksiin sekä Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen asettamiin raameihin. Vierailu loppuvuodesta Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksella, ennen heidän valintaansa palvelutuottajista, oli yhdistyksemme edustajille jännittävä. Tilaisuuteen oli kuitenkin valmistauduttu hyvällä suunnitelmalla ja tarkkaan laaditulla budjetilla.

THL:n myönteisen palvelutuottajapäätöksen myötä meidän oli lähdettävä suunnittelemaan uusien työntekijöiden rekrytointia ja valmistelemaan tarpeellista remonttia.  Yhdistyksemme palvelutalon kolmas kerros olisi muuttumassa vuokra-asunnoista uuden turvakotimme tiloiksi. Uusissa tiloissa tarvittaisiin seitsemän turva-asuntoa, toimistotilat henkilökunnalle sekä yhteisötila turvakodin asiakkaille. Remontista saatiin vastaamaan ammattitaitoinen porukka, joiden osaavissa käsissä mm. tilat saivat uutta maalia, yksi asunto muuttui esteettömäksi ja seinää purettiin uusien toimistotilojen toteutuessa. Sähkö- ja kaapelitöiden edetessä myös sosiaalityöntekijän hiukset saivat täydennystä jo valmiiksi harmaaseen pohjaan. Oman osuutensa ottivat myös turvallisuuslaitteiden ja valvonnan suunnittelu, sillä halusimme luoda asiakkaita ajatellen turvalliset olosuhteet turvakodissamme.

Remontin edetessä pääsimme valitsemaan turvakotimme työntekijöitä. Iloksemme moni ammattilainen oli halukas työskentelemään turvakodissamme. Niinpä meillä oli hieno mahdollisuus muodostaa ammattitaitoinen, kokenut porukka, joka oli innokas tukemaan ja auttamaan turvakodin asiakkaita heidän kriiseissään. Näin kuukauden kokemuksella voidaankin sanoa, että henkilökunta on muodostanut toimivan tiimin, joka arvostaa toistensa ammattitaitoa ja on valmis tekemään töitä asiakkaidemme hyvinvoinnin eteen. Hyvänä tukena meillä on ollut yhdistyksemme avopalveluiden kokeneet työntekijät, jotka ovat myös omalta osaltaan joutuneet mukautumaan uuden turvakodin ja uusien työntekijöiden tuloon. Kuten aina, niin tässäkin tilanteessa, kokemus ja avoimuus uudelle synnyttävät asiakkaitamme ajatellen parhaan mahdollisen ammattiavun.

Avajaisten jälkeisenä päivänä turvakotiimme saapui ensimmäinen asiakkaamme ja siitä lähtien työntekijämme ovat saaneet olla tukena ja turvana asiakkaillemme. Työhön on kuulunut asiakkaidemme tukemista, asioiden järjestelyä heidän kanssaan, pitkiä ja lyhyitä keskusteluja väkivallasta ja yhteistyötä muiden sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kanssa. Samalla pyrimme henkilökunnan kanssa pohtimaan toimintaamme; sen kehittämistä ja toimivuutta. Henkilökunnan ammattitaitoa tukemaan ja kehittämään tarvitaan myös monenlaista koulutusta ja siihen tullaankin satsaamaan. Haluamme myös panostaa siihen, että henkilökunta on läsnä asiakkaillemme, kun he sitä tarvitsevat.

Matka turvakodin suunnitelmista avajaisiin ja ensimmäisen asiakkaan vastaanottamiseen on ollut pitkä, mutta tarpeellinen. Tuon matkan aikana olen sosiaalityöntekijänä huomannut olevani välillä monien erilaisten ja uusien tilanteiden edessä. Olen ollut tilanteissa, joissa minulle on puhuttu asioista, joista en ole aluksi ymmärtänyt mitään (kuten esimerkiksi siamilaiset sähkökaapelit). Tilanteissa, joissa olen kokenut tuskaa asioiden etenemättömyydestä ja tilanteissa, joissa olen kokenut onnistumista. Myös erilaiset tunteet ovat ottaneet vallan tämän matkan aikana, kuten pelko epäonnistumisesta ja tulevasta, mutta myös ilo onnistuneista ratkaisuista ja turvakodin myönteisestä vastaanotosta.

Turvakotimme matka ensimmäisistä turvakotisuunnitelmista aina tähän hetkeen sisältää samanlaisia piirteitä kuin asiakkaidemme matka väkivallasta vapaaksi. Väkivallan varjossa elävältä ihmiseltä vaaditaan paljon suunnitelmia ja tekoja, jotta hänellä on mahdollisuus päästä eroon pelosta ja väkivallasta. Tällä matkalla ihminen joutuu kohtaamaan erilaisia tunteita, onnistumisia,   vastoinkäymisiä ja monesti myös erilaisia viranomaisia ja auttajia. Turvakotimme matkalla kaikki eri ammattialojen ammattilaiset ja ihmiset olivat tarpeen, jotta pääsimme avaamaan asiakkaillemme turvakodin ovet. Turvakodissamme kaikki ei ole vielä valmista, eikä ehkä tule olemaankaan lähiaikoina,  mutta olemme jo hyvän matkaa edenneet ja tärkein tavoite on saavutettu, ovemme ovat avoinna!

Toivonkin, että turvakotimme henkilökunta saa olla Sinun tukenasi matkallasi kohti väkivallatonta elämää ja avoimia ovia. Haluamme olla jakamassa pelkosi, auttamassa ja tukemassa Sinua niissä asioissa, joissa Sinä tarvitset apua.  Haluamme olla vahvistamassa Sinua väkivallattoman elämän mahdollisuudesta, sillä jokaisella ihmisellä on oikeus väkivallattomaan elämään!

Lopuksi haluan, yhdistyksemme ja henkilökuntamme puolesta, kiittää kaikkia niitä ihmisiä ja yhteisöjä, jotka ovat halunneet lahjoittaa juuri turvakodin toimintaan astioita, vaatteita, leluja, huonekaluja jne. Erityinen kiitos Huittisten Säästöpankille heille tarpeettomaksi jääneistä toimistokalusteista, jotka nyt ovat turvakotimme toimistossa käytössä. Jokainen lahjoitus on viesti siitä, että tukea on saatavilla, kun sitä tarvitsee ja että aina on joku, joka välittää ja jakaa toiveesi!

 

Aurinkoista kevättä sinulle toivottaa, Porin Esikon turvakodin sosiaalityöntekijä