Aggredi auttaa katuväkivallan tekijöitä 

Aggredissa tavoitteena on saada väkivaltainen käytös vähenemään tai loppumaan. Aggredi tarjoaa mahdollisuuden käsitellä väkivallasta syntyneitä ongelmia puolueettomalla maaperällä. Aggredissa ei edellytetä päihteettömyyttä eikä rikoksettomuutta. Riittää että asiakkaalla on motivaatiota pyrkiä kohti väkivallatonta elämää.

Aggrediin osallistuminen on vapaaehtoista eikä maksa mitään. Aggredissa voi käydä niin pitkään kuin asiakas kokee siitä hyötyvänsä. Aggredissa voi keskustella luottamuksellisesti puolueettomalla maaperällä. Aggredissa asiakas voi kertoa oman tarinansa ilman seurausten pelkoa. Kohtaamisten kulmakivinä ovat aina puolueettomuus, kunnioitus, tuomitsemattomuus ja luottamus.

Aggredin työntekijät ovat väkivaltatyön ja palveluverkoston ammattilaisia, joilla on hyvät mahdollisuudet tukea asiakkaita kohti rikoksetonta elämää toimimalla rinnalla kulkijoina kohti muutosta.

Aggredin kohderyhmät

Työmuoto on suunnattu 18–49 vuotiaille kodin ulkopuolisen väkivallan tekijöille tai kodin ulkopuolisen väkivallan tekoa suunnitteleville.

Alle 18-vuotiaiden asiakkaiden kanssa voidaan työskennellä jos kyseessä on ehdotonta vankeusrangaistusta suorittava tai vakavaa väkivaltarikosta, esimerkiksi koulu- tai joukkosurmaa suunnitteleva henkilö.

Asiakkuuden taustalla voi olla esimerkiksi:

  • Impulsiivinen väkivalta
  • Vakavasti väkivallalla oireilevat tai omaa väkivaltaisuuttaan pohtivat henkilöt
  • Rikollisista ryhmittymistä irtautuvat sekä heidän lähipiirinsä​​
  • Fantasiapohjainen väkivalta​
  • Ääriajatteluun liittyvä väkivalta

Lähisuhde- tai seksuaaliväkivaltaa tehneet asiakkaat ohjaamme paremmin heille sopiviin palveluihin. Mikäli asiakas on tehnyt esimerkiksi sekä lähisuhde- että kodin ulkopuolista väkivaltaa, voidaan yhdessä keskustella hyödyttääkö asiakasta enemmän lähisuhdeväkivaltatyö vai Aggredin asiakkuus. 

Aggredi Kanta-Häme

Aggredi toiminta käynnistyi Kanta-Hämeessä keväällä 2024. Toimimme STEA:n hankerahoituksella, joka on myönnetty ajalle 2024–2026. Toimitilamme sijaitsevat Hämeenlinnassa, mutta toimintaan voi hakeutua asiakkaaksi yli maakuntarajojen.

Miten mukaan Aggrediin? 

Asiakas voi itse ottaa yhteyttä Aggredin työntekijöihin ja sopia tapaamisesta. Aggrediin voi ohjautua myös jo vankeusrangaistuksen suorittamisen aikana tai se voi olla yksi koevapauden toimintavelvoitteen muoto. Asiakkaan voi ohjata mukaan toimintaan viranomainen tai työntekijä, joka kokee asiakkaan hyötyvän Aggredi-työskentelystä. 

Tulemme mielellämme esittelemään toimintaa yhteistyökumppaneillemme. Meitä on mahdollista konsultoida sekä pyytää kouluttamaan kodin ulkopuolisen väkivallan ilmiöstä ja työmuodosta. Asiakastyö Aggredissa tapahtuu Aggredin työntekijöiden ja asiakkaiden välillä ja on luottamuksellista.

Aggredi on HelsinkiMissiossa kehitetty kodin ulkopuoliseen väkivaltaan keskittyvä työmuoto. Helsingissä Aggredi on toiminut vuodesta 2006 lähtien. Aggredista voit lukea lisää osoitteessa aggredi.fi

Yhteystiedot

Osoite:

Raatihuoneenkatu 7a,

Hämeenlinna

Anu Heikkilä
Väkivaltayön asiantuntija
Emilia Koskinen
Väkivaltatyön asiantuntija