Yhdistyksen tuottaman perhetyön erityisosaamisalueita ovat vaativa vauvatyö, väkivalta- ja kriisityö- sekä vankiloissa tehtävä perhetyö.

Vankiloiden kanssa tehtävä perhetyö on ryhmä- ja yksilömuotoista vanhemmuuden tukea. Tuotamme Rikosseuraamuslaitokselle myös alaikäisten vankien yksilöllistä tukihenkilömuotoista tehostettua tukea.

Yhteistyötä tehdään Rikosseuraamuslaitoksen eri toimijoiden ja vankivanhemman oman kotikunnan sosiaalitoimen kanssa.

Perhetyöllä tavoitellaan sitä, että:

  • Perhetyössä mukana olevien vanhempien vanhemmuuden voimavarat lisääntyvät ja tieto lasta suojaavista tekijöistä lisääntyy
  • Perhetyön laatu ja asiakastyytyväisyys paranevat palveluiden profiloinnin tuloksena
  • Toiminta ja tuki edistävät asiakkaan elämää niin, että hyvinvointi lisääntyy, haittakokemus vähenee, tyytyväisyys ihmissuhteisiin, turvallisuus, toiveikkuus ja toimintakyky kasvavat avun saamisen tuloksena.

Perhetyötä kehitetään myös lasten ja nuorten väkivaltatyön Luotain-hankkeessa.

Ota yhteyttä

Perhetyön avopalvelut

Käyntiosoite: Sibeliuksenkatu 5 A 13100 Hämeenlinna (toinen kerros)

Nana Lindholm
Perheosaston lähijohtaja