Vankilan perheosasto on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alainen lastensuojeluyksikkö, joka sijaitsee kahdessa vankilassa: Vanajan avovankilassa ja Hämeenlinnan suljetussa vankilassa. Perheosaston toiminnasta vastaa Kanta-Hämeen ensi- ja turvakoti ry, joka on valtakunnallisen Ensi- ja turvakotien liiton jäsenjärjestö.

Perheosasto on tarkoitettu odottavalle tai vauvan vanhemmalle (äidille tai isälle), joka tulee vankilaan suorittamaan vankeusrangaistusta tai joutuu tutkintavankeuteen. Alle 2-vuotias lapsi voidaan sijoittaa vanhemman kanssa perheosastolle.  Sijoitus voi jatkua, kunnes lapsi täyttää kolme vuotta.

Vankeusvangeille tarkoitettu 10-paikkainen perheosasto sijaitsee Vanajan avovankilan alueella Hämeenlinnassa, osoitteessa Ylänneentie 26, 13430 Hämeenlinna. Tutkintavangeille tarkoitettu kaksipaikkainen osasto sijaitsee Hämeenlinnan vankilassa, osoitteessa Pikku-Parolantie 7, 13100 Hämeenlinna.

Vankilan perheosasto on suunniteltu ja sisustettu kodinomaiseksi sekä lapsen huomioon ottavaksi. Perheosaston rakennus on myös erillään muusta vankilasta. Perheosastolla oleva vanhempi on vastuussa lapsen hoivasta ja huolenpidosta ja huolehtii kaikista lapsen perustarpeista. Vanajan vankilan perheosastolta käsin tehdään paljon retkiä ja osallistutaan vankilan ulkopuolisiin tapahtumiin. Vanhemman on mahdollista käydä lapsen kanssa esimerkiksi perhekerhoissa, vauvauinnissa tai leikkipuistoissa.

Miten teen sijoituksen vankilan perheosastolle?

Päätöksen vankilan perheosastolla sijoittamisesta lapsen osalta tekee lastensuojelu ja vankivanhemman osalta Rikosseuraamuslaitoksen asiakasarviointiyksikkö. Perheosastolle voidaan sijoitella myös raskaana oleva äiti. Asiakasarviointiyksikkö selvittää perheosastosijoituksen edellytysten täyttymisen yhteistyössä eri viranomaisten kanssa. Lisätietoa perheosastolle sijoittamisesta saa Rikosseuraamuslaitoksen asiakasarviointiyksiköstä, aay@om.fi tai p. 050 4436 826.

Vankilan perheosastolle sijoittamisesta säädetään Lastensuojelulaissa (13a§ ja 37§). Alle kaksivuotias lapsi voidaan sijoittaa avohuollon tukitoimena vankeusrangaistustaan suorittavan tai tutkintavankeudessa olevan vanhempansa luo vankilan perheosastolle. Alle kolmivuotiaan lapsen sijoitus voi jatkua perheosastolla, jos lapsen etu sitä välttämättä vaatii. (LsL 37§). Mikäli vankeudessa on raskaana oleva nainen, tehdään ennakollinen lastensuojeluilmoitus Rikosseuraamuslaitoksen toimesta ja sijoitusta perheosastolle voidaan valmistella jo ennen vauvan syntymää. Yleensä raskaana oleva vanki

siirtyy perheosastolle viimeistään äitiysloman alkaessa eli noin kuukautta ennen laskettua aikaa.

Lapsen tai raskaana olevan äidin perheosastojakso on sijoittavalle taholle maksuton (vuoden 2021 alusta alkaen). Lastensuojelun avohuollon sijoituspäätös on oltava voimassa ja toimitettuna perheosastolle lapsen sijoituksen alkaessa.

Viranomaisyhteistyö ja verkostot

Sijoitusjakson lastensuojelulliset ja vanhemmuuteen liittyvät tavoitteet sovitaan Vankilan perheosaston, vankilan, kunnan sosiaalityöntekijän ja asiakkaan kesken. Samalla sovitaan raportoinnista, yhteisistä neuvotteluista ja muusta yhteistyöstä. Lastensuojeluneuvottelut on mahdollista järjestää etäyhteyksin.

Rikosseuraamuslaitos on aina tärkeä yhteistyökumppani. Yhteistyötä vankilan kanssa tehdään päivittäin. Verkostoihin kuuluvat myös vankiterveydenhuolto ja lapsen osalta neuvolan terveydenhoitaja. Lapsen terveydenhuolto siirtyy sijoitusjakson ajaksi Hämeenlinnan terveydenhuoltopalveluihin. Muualla aloitettu erityissairaanhoito on lapsen osalta kuitenkin yleensä säilynyt aiemmassa hoitopaikassa.

Perheosastolla asiakastiedot tallennetaan Ensi- ja turvakotien liiton Sofia-asiakastietojärjestelmään. Asiakkaasta kirjataan päivittäin tietoja ja niistä tehdään lastensuojelulle kuukausittain yhteenveto. Jakson lopussa kaikki asiakastiedot, raportit ja yhteenvedot tulostetaan ja ne lähetetään sijoittavan kunnan sosiaalityöntekijälle. Tämän jälkeen tiedot hävitetään perheosaston asiakastietojärjestelmästä.

Toimeentulo perheosastojakson aikana

Jakson aikana lapsen perustarvikkeista huolehtivat Vankilan perheosasto ja vankila. Perheosasto ostaa lapsen perustarvikkeet, kuten vaipat, hygieniatarvikkeet ja käsikauppalääkkeet. Vankila maksaa vanhemmalle ruokarahaa kaksi kertaa kuussa ja vanhempi valmistaa ruoan itselleen ja lapselle. Perheosasto kuljettaa asiakkaat kerran viikossa kauppaan ostoksille.

Vankivanhempi, jolla ei ole muita tuloja, saa vankilalta toimintarahan. Mikäli perheen tulot eivät riitä lapsen tarvikkeisiin, voi vanhempi hakea kotikunnalta toimeentulotukea.

Vanhemman saapumisesta vankilaan suorittamaan vankeusrangaistusta ilmoitetaan KELA:lle. Tällöin vanhempainpäiväraha ja äitiyspäiväraha katkeavat. Mahdollisen kotihoidon tuen maksaminen puolestaan jatkuu. Osa kunnista pidättää hoidon korvauksena lapsilisän ja mahdollisen elatusrahan. Osa taas jättää ne vankivanhemmalle tuloiksi lapsen tarpeiden turvaamiseksi.

Lapsen tapaamiset ja yhteydenpito muiden läheisten kanssa

Vanajan vankilan perheosastolla olevan lapsen toinen vanhempi, isommat sisarukset tai esimerkiksi isovanhemmat voivat tavata lasta perhetapaamisissa, joita pyritään järjestämään noin kerran kuukaudessa. Valvomattomat tapaamiset kestävät 1-2 vuorokautta ja ne järjestetään Vanajan vankilassa sijaitsevassa perhetapaamistalossa. Perheellä on käytössään oma huoneisto perhetapaamisen ajan. Lyhyitä, 1-2 tuntia kestäviä, vankilan valvomia perhetapaamisia on mahdollista järjestää viikonloppuisin.

Perheosastolla oleva vanhempi voi sopia läheisten kanssa myös lapsen lomailusta vankilan ulkopuolella, vaikka hänellä itsellään ei vielä olisi mahdollisuutta poistumislupiin vankilasta. Näistä lapsen edun mukaisista lomista sovitaan aina etukäteen vankilan ja lastensuojelun kanssa.

Kuntoutumiseen tähtäävä työskentely perheen kanssa

Perheosastolla olon aikana vanhempi saa ammattilaisten tarjoamaa tukea ja voi osallistua sekä perheosaston että vankilan kuntouttavaan toimintaan. Vanhempaa autetaan pohtimaan, miten voi luoda lapselle hyvän ja turvallisen alun elämään.

Keskeisenä työmenetelmänä on omatyöntekijätyöskentely, jossa voidaan käyttää apuna esimerkiksi Lapset puheeksi -keskusteluja, Turva10-keskusteluja tai Myötätuuli-materiaalia. Yksilötyön lisäksi perheosastolla pidetään vanhempien keskusteluryhmiä, joiden painopisteenä on lapsen ja vanhemman turvallisuus ja elämänhallinta.

Varhaisen vuorovaikutuksen tukemisessa voidaan lapsen iästä riippuen käyttää esimerkiksi vauvahierontaa, Hoivaa ja Leiki -interventiota, Vauvatusta  tai Vauvasirkusta.

Perheosaston työskentely pohjautuu traumatietoiseen työotteeseen ja Kannustavaan vuorovaikutukseen (ICDP) ja työtä ohjaavat Ensi- ja turvakotien liiton vaativan vauvatyön laatukriteerit.

Lue lisää vankilan perheosastosta Ensi- ja turvakotien liiton julkaisemasta Vauvatyön käsikirjasta!

Vankilasta vapautuminen

Vankilasta vapaudutaan useimmiten valvotun koevapauden kautta. Koevapaus on osa vankeusrangaistusta ja se voi olla pituudeltaan korkeintaan 6 kk. Koevapauden aikana vanhemmalle asetetaan velvoitteita liittyen yhteiskuntaan integroitumiseen. Tällaisia voivat olla esim. käynnit perheryhmässä tai perhetyön vastaanottaminen. Valvotun koevapauden aikana vanhempi voi asua kotona tai olla esimerkiksi perhekuntoutusyksikössä tai ensikodissa. Koevapauden aikana liikkumisalue on rajattu ja vangin tulee olla yhteydessä vankilaan päivittäin. Vankila vastaa koevapauden aikaisesta valvonnasta.

Vapautumiseen liittyvien asioiden suunnittelu on hyvä aloittaa hyvissä ajoin. Yhteistyössä asiakkaan, sosiaalitoimen ja vankilan kesken tulisi ennen kaikkea varmistaa vapautumisen jälkeinen asumis- ja taloustilanne.

 

Ota yhteyttä

Pyrimme ottamaan yhteyttä sosiaalitoimeen hyvissä ajoin ennen lapsen mahdollista perheosastosijoitusta. Vastaamme mielellämme perheosastoa koskeviin kysymyksiin.

Järjestämme myös infotilaisuuksia Teamsin välityksellä. Seuraava infotilaisuus pidetään 20.5.22 klo 13-14. Voit ilmoittautua siihen täältä 

Perheosaston yhteystiedot:
Perheosaston henkilökunta, perheosasto(at)khetk.fi, p. 044 3100 141

Nana Lindholm
Perheosaston lähijohtaja

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.