Lapsen ja vanhemman väliset tapaamiset turvallisesti Tapaamispaikka Poukamassa

Kanta-Hämeen ensi- ja turvakoti ry:n Tapaamispaikka Poukama mahdollistaa lapsen ja hänestä erossa asuvan vanhemman tapaamiseen turvallisessa ja valvotussa ympäristössä. Poukamalla on yli 15 vuoden kokemus tapaamispaikkatyöstä. Pitkäjänteinen työn kehittäminen takaa palvelun laadun. Tapaamispaikka Poukama noudattaa työssään Ensi- ja turvakotien liiton tapaamispaikkatoiminnan laatukriteereitä, jotka auditoidaan säännöllisesti.

Tapaamispaikkatoiminta toteuttaa lapsen oikeutta molempiin vanhempiinsa. Sen tavoitteena on tukea lapsen ja etävanhemman suhteen syntymistä ja kehittymistä sekä vahvistaa vanhemmuutta. Työtä tehdään lapsen näkökulmasta ja toiminnassa keskeistä on lapsilähtöisyys ja lapsen osallisuus.

Poukamassa järjestetään

  • valvottuja tapaamisia
  • tuettuja tapaamisia
  • tuettuja kotitapaamisia
  • valvottuja vaihtoja
  • valvottuja kotitapaamisia
  • valvottuja yön yli tapaamisia
  • tuettuja koko päivän tapaamisia

Työskentely alkaa, kun viranomainen (sosiaalityöntekijä tai käräjätuomari) tai asiakas itse on yhteydessä tapaamispaikkaan. Poukaman työntekijä käy läpi tapaamisiin liittyvät käytänteet sekä valvonnan perusteet.

Tapaamisten kaikki osapuolet kutsutaan tutustumiskäynnille Poukamaan. Lapsen kanssa keskustellaan tapaamispaikasta ja tulevista tapaamisista hänen ikätasonsa huomioiden. Tutustumiskäynnillä tutustutaan tapaamispaikan tiloihin ja työntekijöihin sekä käydään läpi tapaamispaikan käytännöt ja säännöt. Tapaamiset käynnistyvät tämän jälkeen.

Valvottu tapaaminen

Valvotussa tapaamisessa valvonta on jatkuvaa. Tapaamisessa on 2 työntekijää, joista vähintään toinen on koko ajan näkö- ja kuuloetäisyydellä tapaajista. Pääsääntöisesti valvotut tapaamiset ovat 1-3 tunnin mittaisia.

Tuettu tapaaminen

Tuettu tapaaminen voidaan järjestää silloin, kun valvonnan tarvetta ei ole. Tuetussa tapaamisessa yksi työntekijä on tapaajien saatavilla, mutta ei välttämättä samoissa tiloissa.  Tuettujen tapaamisten kestot vaihtelevat tunnista koko päivään.

Valvottu vaihto

Valvotussa vaihdossa työntekijä mahdollistaa lapsen siirtymisen toisen vanhemman luokse  turvallisesti ja lapsen kannalta ristiriidattomasti. Vaihto voidaan toteuttaa niin, että vanhemmat eivät kohtaa toisiaan.

Valvottu kotitapaaminen

Valvottuja kotitapaamisia voidaan järjestää perheille, jotka ovat käyneet Poukamassa ja tapaamiset ovat hiljalleen siirtymässä tapaajan omaan kotiin. Valvotussa kotitapaamisessa on läsnä kaksi työntekijää. Valvotun kotitapaamisen sisältö on sama kuin Poukamassa tapahtuvan valvotun tapaamisen sisältö.

Valvottu yön yli tapaaminen

Valvottua yön yli tapaamista voidaan käyttää esimerkiksi tilanteessa, jossa lapsi alkaa siirtyä tapaamaan vanhempaansa tämän kotiin pidemmiksi ajoiksi. Yön yli tapaamista valvottuna voidaan käyttää myös niissä tilanteissa, joissa vanhempien välit ovat syystä tai toisesta kärjistyneet esimerkiksi oikeusprosessin aikana, ja pitkä yhdessä olo halutaan turvata. Valvotussa yön yli tapaamisessa on koko tapaamisen ajan paikalla kaksi työntekijää. Yön yli tapaamiseen voidaan yhdistää esim. päivätapaamista. Yön yli tapaaminen on klo 20-08.

Tapaamispaikan työntekijöillä on sosiaali- ja/tai terveydenhuoltoalan ammattikorkeakoulutasoinen koulutus. Työntekijät ohjaavat ja neuvovat tarvittaessa vanhempia lapsen kanssa toimimisessa. Työntekijä voi myös keskeyttää tapaamisen, jos hän katsoo tapaamistilanteen olevan lapsen edun vastainen. Tärkeää on, että lapselle tärkeistä ihmisistä puhutaan kunnioittavaan sävyyn. Poukamaan ei saa tulla päihtyneenä.

Työntekijät kirjaavat tapaamiset Poukaman asiakastietojärjestelmään. Kirjallinen selvitys tapaamisista annetaan ainoastaan viranomaisten pyynnöstä. Tapaamisten päätyttyä työntekijät tekevät viranomaiselle loppuyhteenvedon.

Kuvat: Caps Lock Helsinki / Sami

Ota yhteyttä

Tapaamispaikka Poukama

Sibeliuksenkatu 5A, 13100 HÄMEENLINNA
poukama at khetk.fi
040 704 4635

Tuija Muurinen
Avopalveluiden lähijohtaja