Haussa lähihoitaja tai sosionomi perhetyöhön

Perhetyö on sosiaaliohjausta, joka tukee vanhemmuutta, ohjaa lasten hoidossa ja kasvatuksessa, ohjaa kodin arjen ja arkirutiinien hallintaan, vahvistaa perheen toimintakykyä, tukee perheen vuorovaikutustaitoja sekä perheen sosiaalisen verkoston laajentamista.

Perhetyöntekijä työskentelee pääsääntöisesti perheen kotona ja osallistuu perheen arkeen. Perheen ja työntekijän välillä pyritään luottamukselliseen suhteeseen. Luottamuksellisen suhteen syntymiseen tarvitaan työskentelyn läpinäkyvyyttä, avoimuutta, kykyä puhua suoraan vaikeistakin asioista, asiakkaan kuulemista ja arvostamista sekä perheiden erilaisuuden hyväksymistä.

Keskeinen menetelmä aikuisen kanssa työskennellessä on keskustelu, jossa korostuu dialoginen kohtaaminen sekä ratkaisukeskeinen työote. Lapsen kanssa työskentely on toiminnallista, lapsen tarpeista lähtevää tukemista. Työskentelyssä käytetään myös erilaisia perhetilanteen kartoituslomakkeita, kortteja ja roolikarttoja.

Perhetyöntekijällä täytyy olla tietoa lapsen kasvusta ja kehityksestä, taito kohdata ja ohjata lapsia ja vanhempia, kyky työskennellä erilaisten ihmisten ja perheiden muuttuvien tilanteiden kanssa, lapsen kasvatusta ohjaavien palveluiden tuntemusta, kyky käyttää erilaisia työskentelymenetelmiä sekä tietoa päihde-, mielenterveys ja parisuhdetyöstä.

Kanta-Hämeen perhetyö ry, kuuluu yhdistyksenä Ensi- ja turvakotien liittoon.

Meillä on useita toimipisteitä: Sibeliuksenkadulla avotyö ja hallinto, Miemalassa Vanajan avovankilassa sekä Hämeenlinnan vankilassa perheosastot sekä turvakoti Hattelmalantiellä.

Meillä on sekä avotyön että laitospuolen palveluita. Avopuolella meillä on tapaamispaikkatoimintaa ja kattavaa perhetyötä ja -kuntoutusta perheille ja ryhmille. Laitospuolen palvelut ovat vankilan perheosastolla, jossa vanhempi voi suorittaa vankeustuomiotaan alle 3v lapsensa kanssa. Kriisityötä meillä on sekä laitos- että avotyönä. Turvakoti palvelee perheväkivallan uhreja 24/7 ja avokriisityöntekijät auttavat turvallisempaan arkeen.

Lisäksi meillä on kansalaistoimintaa. Vauvaa odottaville perheille meillä on doulatoimintaa ja vankilan perheosastolla ja turvakodilla toimii vapaaehtoisia lastenhoitajia. Eroperheille on monipuolista apua sekä vapaaehtois- että ammattilaistyönä. Huostaanoton kokeneille meillä on monipuolista VoiKukkia-toimintaa.

Meillä on töissä noin 35 ammattilaista ja vapaaehtoisia suunnilleen saman verran.

Meillä on lakisääteistä laajemmat työterveyshuollon palvelut, smartum-setelit ja työhyvinvoinnista huolehdimme myös yhdessä. Tervetuloa mukaan!

Lue lisää:

https://paikat.te-palvelut.fi/tpt/10430370?searchPhrase=kanta-h%C3%A4meen%20perhety%C3%B6&&&announced=0&leasing=0&&&&english=false&sort=1