Kanta-Hämeen perhetyö ry on valtakunnallisen lastensuojelujärjestön Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistys. Kanta-Hämeen perhetyö ry tuottaa turvakotipalvelua yhtenä THL:n palveluntuottajana.

Turvakoti tarjoaa välitöntä kriisiapua, ympärivuorokautista turvattua asumista sekä akuuttiin tilanteeseen liittyvää psykososiaalista tukea, neuvontaa ja ohjausta lähisuhdeväkivaltaa ja sen uhkaa kokeville henkilöille ja perheille. Hämeenlinnan turvakodissa on seitsemän perhepaikkaa. Turvakodin tiimiin kuuluu turvakodin johtaja / sosiaalityöntekijä ja seitsemän ohjaajaa. Ohjaajista kaksi tekee yötyötä.

Haemme Hämeenlinnan turvakotiin vastaavaa ohjaajaa toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 3.10.2022 alkaen.

Turvakodin vastaavan ohjaajan työtehtäviin sisältyy itsenäisen asiakastyöskentelyn lisäksi, turvakodin ohjaajan työparina toimiminen tarvittavissa asiakastilanteissa. Turvakodin asiakastyöskentelyyn sisältyy asiakkaaksi ottamisen arviointi, alkuhaastattelut, yksilökeskustelut, kriisityö, yhteistyö viranomaisten kanssa, palveluohjaus, neuvonta ja muu asiakkaan tilannetta tukeva työskentely. Kriisikeskusteluita käydään myös turvakodin ulkopuolisten asiakkaiden kanssa puhelimitse.

Näiden lisäksi vastaava ohjaaja vastaa yhdessä tiimin kanssa turvakodin arjen toiminnoista sekä ryhmätoiminnan toteuttamisesta, huolehtii työvuorolistojen suunnittelusta ja työaikaseurannasta, vastaa asiakastyöstä kertyvän tiedon analysoinnista ja työhön liittyvien ohjeistuksien sekä suunnitelmien ajantasaisuudesta ja toimii turvakodin johtajan varahenkilönä. Työ sisältää ilta- ja viikonlopputyötä.

Turvakodin yhteistyökumppaneina ovat mm lastensuojelun ja aikuissosiaalityön sosiaalityö, sosiaali- ja kriisipäivystys, erilaiset palveluntuottajat ja järjestöt sekä yhdistyksen avopalveluiden työntekijät.

Kelpoisuusvaatimuksena turvakodin vastaavan ohjaajan tehtäviin on sosiaali- tai terveydenhuollon ammattikorkeakoulututkinto (Valtioneuvoston asetus turvakotipalvelujen tuottamiselle asetettavista edellytyksistä 598/2015). Valitun on esitettävä rikostaustaote (Laki lasten kanssa työskenteleville rikostaustan selvittämisestä 504/2002) ennen tehtävän vastaanottamista. Edellytämme tehtävään valitulta tartuntatautilain 48 a § mukaista koronarokotesuojaa.

Arvostamme erityisesti aikaisempaa johtamiskokemusta sekä lastensuojelun ja sosiaalihuollon työkokemusta sekä kriisityön osaamista. Aikaisempi kokemus laitosmuotoisesta työskentelystä ja mielenterveys- ja päihdetyöstä katsotaan eduksi. Kyseessä on uusi tehtäväkuva, joten tehtävään valitulta odotetaan kehittämismyönteistä työotetta ja valmiutta lähteä tiimin kanssa rakentamaan uutta.

Tehtävän hyvä hoitaminen edellyttää lisäksi erinomaisia vuorovaikutustaitoja, kykyä itsenäiseen työskentelyyn sekä päätöksentekoon, joustavuutta sekä perehtyneisyyttä lähisuhdeväkivallan kriisityöhön. Erinomaiset suomen kielen ja hyvä englanninkielen taito sekä muu mahdollinen kielitaito katsotaan eduksi. Työstä suoriutuminen edellyttää myös hyviä tietoteknisiä taitoja.

Tarjoamme sinulle hyvän perehdytyksen, lähijohtajan ja tiimin vahvan tuen työlle, säännöllisen työnohjauksen, autonomisen työvuorosuunnittelun ja hyvät kouluttautumismahdollisuudet. Lisäksi sinulla on käytössäsi laajat työterveyspalvelut, Smartum-etu, kuukausittainen työhyvinvointia tukeva tyhy-toiminta ja tapaturmavakuutus vapaa-ajalle.

Haku on auki 26.8.2022 asti. Lue lisää ja laita hakemus tulemaan: https://tyomarkkinatori.fi/henkiloasiakkaat/avoimet-tyopaikat/4d99bf4b-8a2e-4fe3-9c14-191af7cbbf0a/fi