Hallituksen suunnittelemat sosiaaliturvaetuuksien leikkaukset mm. asumistukeen, työttömyysturvaan, suojaosien poistoon sekä etuuksien indeksijäädytykset ovat kohtuuttomia lapsiperheiden kannalta. Pidämme kestämättömänä, että päättäjät eivät ole ottamassa huomioon leikkausten kasautuvia vaikutuksia, jotka vaikeuttavat erityisen vakavasti yksinhuoltajien toimeentuloa. 

Jo nyt Kanta-Hämeen perhetyö ry:n toiminnassa ja asiakasperheissä näkyy huolestuttavalla tavalla ruuan, energian ja kaikkien elinkustannusten hurja nousu. Lapsiperheiden jaksaminen on kovilla, kun voimavarat menevät siitä huolen kantamiseen, miten saada rahat riittämään kaikkein välttämättömimpään. Kun liikkumatilaa ei ole, niin jokainen yllättävä meno horjuttaa talouden. Perheiden vanhemmilta on tullut avun pyyntöjä lähestyvään jouluun liittyen. Huolestuttavalla tavalla myös lapset kantavat huolta perheidensä pärjäämisestä, mikä on kohtuuton taakka lapselle. Taloudellinen tiukkuus lisää myös erilaisten riskitilanteiden syntymisen vaaraa perheissä, kun voimat loppuvat.

Ensi- ja turvakotien liiton teettämien laskelmien mukaan etuusleikkausten yhteisvaikutukset ovat suuria. Pahimmillaan ne merkitsevät pikkulapsisen yksinhuoltajaperheen tilanteessa noin 321 euron menetystä kuukaudessa eli 13 prosentin vähennystä entuudestaan pieniin tuloihin. Myönteistä on alle 3-vuotiaiden ja monilapsisten perheiden lapsilisien korotus, mutta ne eivät riitä edes kompensoimaan leikkauksia.

Etuusleikkaukset lisäävät köyhyydessä elävien lasten määrää 12 700 lapsella. Lapsiperheköyhyys näkyy jatkossa alhaisena koulutustasona, työllistymisen vaikeuksina, mielenterveys- päihde- tai muina ylisukupolvisina ongelmina. Näin nyt lyhyellä aikavälillä säästöiltä näyttävät toimet muuttuvatkin suuriksi kustannuksiksi myöhemmin. Vetoamme, että eduskunnassa kohtuullistetaan hallitusten esityksiä eikä anneta lapsiperheköyhyyden kasvaa.

Paula Arbelin

toiminnanjohtata

Kanta-Hämeen perhetyö ry

Riitta Särkelä

YTT, pääsihteeri

Ensi- ja turvakotien liitto