Ryhmä on tarkoitettu vanhemmille, joilla on omaan lapsuuteen liittyviä vaikeita tai traumaattisia kokemuksia, kuten omien vanhempien päihteiden käyttö, mielenterveysongelmat tai väkivaltaisuus.

Ryhmässä pohditaan tämän hetken vanhemmuutta, ja siihen liittyviä arjen
hankaluuksia. Osallistujilla on mahdollisuus oppia tunnistamaan omista lapsuuden kokemuksista aiheutuneita vaikeuksia ja kehittää itselleen sopivia keinoja niiden kanssa selviytymiseen.

Ryhmä on ammatillisesti ohjattu vertaistukiryhmä, johon osallistuu 6-8
vanhempaa. Osallistujat haastatellaan ennen ryhmän alkua. Ryhmä alkaa helmi-maaliskuussa 2021 Hämeenlinnassa ja kokoontuu arki-iltapäivisin, yhteensä 12 kertaa. Ryhmä on maksullinen.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset 31.1.2021 mennessä:
laura.olin@khperhetyo.fi
ulla.laine@khperhetyo.fi