Foorumi raskaus- ja vauva-ajan mielenterveyden edistämiseksi järjestetään 14.9. klo 12-14.30 ensimmäistä kertaa. Tilaisuus on tarkoitettu Pohjois-Savossa vauvaperheitä kohtaaville ammattilaisille ja se toteutetaan TEAMS -yhteyksin.

Ensimmäisessä tilaisuudessa teemana on raskausajan mielenterveys ja raskausajan hyvinvoinnin vaikutukset lapsen mielenterveyden kehittymiseen. Asiantuntijana ja alustajana toimii kehityspsykologian professori Riikka Korja, Turun yliopistosta. Korja on tiimin vetäjä FinnBrain-projektin Lapsen kehitys ja vanhemmuus osatutkimuksessa sekä Turun Yliopiston konsortion ryhmänjohtaja Inter-Learn huippututkimusyksikössä. Lisäksi Korja on vastuututkijana keskosten digitaalisen kehitysseurannan tutkimuksessa (ePIPARI, lastentaudit TYKS).

Paneelikeskusteluun osallistuu Korjan lisäksi vauvatyön ammattilaisia KYS pikkulapsipsykiatrian työryhmästä, Kuopion äitiys- ja lastenneuvolasta ja Kuopion ensikotiyhdistyksen vauvatyöstä sekä Kuopion ensikotiyhdistyksen kautta kokemusasiantuntija.

”Riittävän hyvällä vanhemmuudella on suuri merkitys lasten ja nuorten mielenterveyden edistämisessä ja mahdollisten mielenterveyteen liittyvien häiriöiden ja ongelmien ehkäisyssä. Tämä työ alkaa jo raskaus- ja vauvaperheen arjessa ja hyvät ja huonot vaikutukset ovat nähtävissä läpi elämän aikuisuuteen ja mahdolliseen omaan vanhemmuuteen saakka”, toteaa Helena Törmi, ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön koordinaattori Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin HYTE- tiimistä.

”Vaikka osalla on lähtökohtaisesti enemmän vanhemmuutta kuormittavia tekijöitä, kuka tahansa vanhempi voi tarvita tukea ja apua. On tärkeä miettiä, mitä voisimme ammattilaisina tehdä entistä paremmin”, Törmi jatkaa.

 

”Odottavat ja vauvaperheet ovat olleet erityisen tiukoilla viime vuosien aikana ja lähetteitä pikkulapsipsykiatriaan tulee paljon. Vanhemmilla on pelkoja, ahdistuneisuutta, masennusta ja huolta siitä, miten he jaksavat ja selviytyvät vauvan kanssa. Varhaisen vuorovaikutuksen ja kiintymyssuhteiden suuri merkitys vauvan kehitykselle tiedostetaan yhä paremmin, niin ammattilaisten kuin vanhempienkin taholla, mikä lisää osaltaan ohjautumista avun piiriin”, kuvailee tilannetta Päivi Ronkainen, lastenpsykiatrian erikoislääkäri ja varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapeutti KYS pikkulapsipsykiatrian työryhmästä.

”Tarve tuelle ja avulle on suuri, joten kaikkia toimijoita tarvitaan oman osaamisensa kautta. Tällaiselle foorumille, jossa alueellisesti kaikki odottavien ja vauvaperheiden kanssa työtä tekevät ammattilaiset voivat yhdessä jakaa osaamistaan ja kokemuksiaan, verkostoitua ja kehittää palveluita on ollut tarvetta jo vuosien ajan. Yhdenkään tukea tarvitsevan perheen ei tulisi jäädä yksin vaan ohjautua oikea-aikaisesti sellaisten tahojen puoleen, joissa heitä voidaan parhaiten auttaa. Juuri tämä on nyt muodostuneen foorumin syvin tarkoitus”, toteaa Ronkainen foorumin perustamisen tärkeydestä.

 

Lisätietoja

Saara Röntynen
Stressistä säätelyyn -hanke/Kuopion ensikotiyhdistys ry
saara.rontynen@kuopionensikoti.fi
p. 044 369 7210

Päivi Ronkainen KYS pikkulapsipsykiatria
paivi.ronkainen@kuh.fi
p. 044 717 6078

 

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri/HYTE –tiimi & pikkulapsipsykiatria
Perusterveydenhuollon yksikön HYTE-tiimi vastaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (HYTE) koordinoinnista Pohjois-Savon alueella. Päävastuu pohjoissavolaisten hyvinvoinnin edistämisestä on alueen kunnilla ja hyvinvointialueella, joiden työtä HYTE-tiimi tukee.

KYS pikkulapsipsykiatrisessa työryhmässä hoidetaan vauvaa odottavia ja 0-3 -vuotiaiden lasten perheitä

Kuopion ensikotiyhdistys ry/ Stressistä säätelyyn -hanke
Kuopion ensikotiyhdistys ry tukee vauva- ja lapsiperheitä hyvän arjen turvaamisessa Kuopion ja Pohjois-Savon alueella.

Stressistä säätelyyn – hankkeen (2020-2022) tavoitteena on kaventaa eriarvoisuutta vähentämällä vanhempien kokemaa stressiä ja sen vaikutuksia vauvan kehitykseen ja terveyteen.