Kuopiossa on ollut nyt vuoden päivät käytössä täydentyvä ryhmämalli päiväryhmätoiminnassa. 

Muutokselle oli selkeästi tarvetta:
– Entistä yksilöllisempi ja oikea-aikaisempi palvelu, mahdollisuus päästä ryhmään silloin, kun asiakas on siihen motivoinut.  
– Palvelusta saatu palaute, viiden kuukauden ryhmäprosessiin sitoutuminen, oli vaikuttanut perheistä hankalalta.
– Ennen kaikkea muutokseen vaikutti perheiden hyvin erilaiset tarpeet tuen kestolle. Joillekin kolmen kuukauden tuki on riittävä ja joillekin on tarpeen vuoden mittainen jakso. 

Päiväryhmä Kehrävä on alle 1-vuotiaiden tai vauvaa odottavien perheiden ammatillisesti ohjattu vertaisryhmä. Ryhmä kokoontuu Kuopiossa kahdesti viikossa viiden tunnin ajan ja lisäksi työskentelyyn kuuluu yksilötapaamiset noin kerran viikossa. Vaikka ryhmä on täydentyvä, se on suljettu. Kehrävä on asiakkaalle maksutonta toimintaa, eikä edellytä lähetettä. Muualla Suomessa toimivat, Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistysten tarjoamat päiväryhmät ovat perinteisesti noin viiden kuukauden kestoisia ja uusi ryhmä alkaa aina syksyllä ja keväällä. 

 Keskustelua, vertaistukea, sisältöä ja rytmiä viikkoon. Sitä, että joku tietää mitä meille kuuluu.

osallistujien sanoin toiminnankuvaus

Ryhmäläiset listasivat syitä Kehrävään hakeutumiselle:
– Synnytyksen jälkeinen masennus
– Ahdistuneisuus
– Yksinäisyys
– Vaikeus olla kotona kahdestaan vauvan kanssa
– Mielenterveysjutut

Tuohon listaukseen aika hyvin kiteytyy yleisimmät syyt hakeutua meille. Asiakkaat saavat tiedon useimmiten jostain toisesta palvelusta, kuten ensikotiyhdistyksen baby blues –palvelusta, neuvolasta, kriisikeskukselta, perhetyöstä tai KYS psykiatrisen pikkulapsitiimin kautta. Osa on hakenut tietoa itse ja joillekin on ystävä osannut suositella.  

Kysyin ryhmäläisiltä myös, kenelle he suosittelisivat Kehrävää;
Kenelle vain, kaikki täällä on normaaleja äitejä. Ongelmat ei tarvitse olla suuria. Ei tarvitse ajatella, ettei omat ongelmat ole tarpeeksi isoja.

Työntekijän näkökulmasta on ihana nähdä perheiden edistymistä, kasvamista vanhemmuuteen ja vauvasta iloitsemista. Vaikka keskustelemme vakavistakin aiheista, on huumori läsnä Kehrävän arjessa. 

Nykyään on jopa kiva olla vauvan kanssa kahdestaan kotona, kun ei koko ajan tarvitse olla. Ilman Kehrävää olisin huonossa kunnossa. Olen saanut viikkoihin rytmiä ja Kehräväpäivät tuntuvat kevyiltä ja katkaisevat mukavasti viikkoa. Vertaistuki on korvaamatonta. Ohjaajat ovat luoneet turvallisen ja lämpimän ilmapiirin, jolloin on helppoa puhua vaikeistakin asioista.” 

osallistujapalaute

“Vertaistuki, vauvoilla kavereita, avoin keskustelu, vaikeistakin asioista helppo puhua, ruoka, kaikki on valmiina ja riittää, että saavut paikalle, vauvaystävällinen ympäristö, kuulua porukkaan/yhteisöön, vauvojen rytmien mukaan toimiminen” 

osallistujapalaute

Ajatukset ja kokemukset tähän mennessä ovat olleet positiivisen toiveikkaita. Uskomme, että tämä malli palvelee asiakkaita monipuolisemmin. Asiakkaat ovat kokeneet sitoutumisen ryhmään helpompana, ilman tiukkoja aikatauluja. Tarve ryhmän aloittamiselle voi olla joskus akuutti ja motivaatio korkealla. Ryhmäläiset kertovat kokeneensa virkistävänä vaihteluna ryhmän jäsenten ajoittaisen vaihtumisen. 

On ollut mukava tutustua uusiin ihmisiin. Päiväryhmään sitoudutaan kuitenkin vähintään kolmeksi kuukaudeksi ja usein pidemmäksikin aikaa, joten ei meillä ryhmässä koko ajan ihmiset vaihdu. 

osallistujapalaute

Lisätietoja:  

Piia Kuutti p. 044 369 7217 ja Heidi Kristo p.  044 369 7212