TIEDOTE
5.12.2018

VAUVAPERHEIDEN PÄIHDEKUNTOUTUSTA TUETAAN 316 000 EUROLLA POHJOIS-SAVOSSA

Kuopion ensikotiyhdistyksen Pidä kiinni -toiminta on auttanut jo yli 400 perhettä

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) on myöntänyt Kuopion ensikotiyhdistykselle 833 961 euroa vuoden 2019 toimintaan. Merkittävä osa avustuksesta, 316 000 euroa on kohdennettu päihderiippuvuudesta kärsivien äitien ja vauvaperheiden auttamiseen avopalveluyksikkö Amaliassa.

Amalia ja laitoskuntoutusta tarjoava ensikoti Pihla ovat osa Ensi- ja turvakotien liiton kehittämää Pidä kiinni -hoitojärjestelmää. Kuopion yksiköt juhlivat  tänä syksynä 15-vuotista taivaltaan. Yksiköiden kuntoutuksella on autettu yli 400:aa perhettä.

Pidä kiinni –hoitojärjestelmässä yhdistyy päihdekuntoutus ja vanhemmuuden tuki. Vanhempaa autetaan huomaamaan vauvan tarpeet jo raskausaikana ja häntä tuetaan hyvän vuorovaikutussuhteen muodostamisessa vauvaan. Varhainen ja pitkäkestoinen tuki suojelee sikiötä päihdevaurioilta.

Pidä kiinni -hoito on tutkitusti tehokasta. Kaksi kolmesta asiakasperheestä kuntoutuu niin, että lapsi voi kasvaa yhdessä biologisten vanhempiensa kanssa lapsen turvallista kehitystä tukevassa ympäristössä.

STEAn tuella mahdollistetaan myös avopalveluyksikkö Amalian etsivä työ. Etsivää työtä tehdään ensi vuonna kahden työntekijän työpanoksella. Etsivän työn avulla pyritään löytämään päihteitä käyttäviä äitejä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Tukea lapsiperheiden hyvään arkeen

Kuopion ensikotiyhdistys tarjoaa monipuolisia, ammattimaisia tukipalveluita vauva- ja lapsiperheille koko Pohjois-Savon alueella.

Yhdistyksen avopalveluissa tuetaan vauvaperheiden hyvinvointia ja tarjotaan vertaistukea eronneille perheille. Lisäksi yhdistyksen vapaaehtoisten tukevat lapsiperheitä monella eri tavalla. Näitä toimintoja Stea tukee 252 394 eurolla.

Lisäksi yhdistys on mukana kehittämässä lapsiperheiden tukipalveluita Pohjois-Savossa yhdessä kuntien ja maakunnan kanssa.

Kehittämishankkeista jatkotukea vuodelle 2019 saivat:

  • Pelotta – väkivaltatyön avopalvelujen kehittäminen Pohjois-Savossa 160 000 euroa
  • Vanhempi vankilan portilla -hanke (siirtoavustuksena Ensi- ja turvakotien liiton kautta) 64 567 euroa

Yhdistykseen palkataan myös uusi työntekijä STEAN Paikka auki -ohjelman tuella vuoden ajaksi. Nuori, työelämän ulkopuolella oleva henkilö tulee yhdistykseen järjestön yleishyödylliseen työhön. Avustusta tähän saatiin 41 000 euroa.

Lisätietoa:

Kuopion ensikotiyhdistys ry

toiminnanjohtaja
Pirjo Pehkonen
puh. 044 3697 220
pirjo.pehkonen@kuopionensikoti.fi
www.kuopionensikoti.fi

Yhdistys Facebookissa:
https://www.facebook.com/kuopionensikotiyhdistys

Kuopion ensikotiyhdistys ry tukee vauva- ja lapsiperheitä hyvän arjen turvaamisessa. Olemme toimineet lasten ja perheiden hyvinvoinnin tukena vuodesta 1946. Teemme monipuolista työtä Kuopion ja Pohjois-Savon alueella, tiiviissä yhteistyössä kuntien kanssa. Ammattilaisten lisäksi työssämme on mukana joukko koulutettuja, tehtäviinsä sitoutuneita vapaaehtoisia.

Jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen, tasapainoiseen ja hyvään arkeen.