Kuopion ensikotiyhdistyksen vapaaehtoisdoulatoiminta täyttää tänä vuonna 10 vuotta. Doulat ovat tukihenkilöitä, jotka kulkevat tukea tarvitsevien äitien ja perheiden rinnalla raskausaikana ja vauvan syntyessä.  

Ensikotiyhdistys juhlistaa täyttä kymmentä vuotta vapaaehtoisten pikkujoulujen yhteydessä torstaina 9.12. Samalla luovutetaan vapaaehtoisdoula Sari Hartikaiselle Ensi- ja turvakotien liiton hopeinen ansiomerkki 10 vuotta kestäneestä sitoutuneesta työstä odottavien perheiden hyväksi. 

Kuopion ensikotiyhdistys viettää kuluvana vuonna myös 75-vuotisjuhlavuottaan. “Kansalaistoiminta ja vapaaehtoisuus ovat alusta asti olleet tärkeässä roolissa työssämme.  Suosittu doulatoiminta on siitä yksi erinomainen esimerkki”, sanoo ensikotiyhdistyksen toiminnanjohtaja Pirjo Pehkonen. “Vapaaehtoiset tukihenkilöt ovat apuna siellä, missä tarvitaan hyvän hoidon lisäksi myös rinnalla kulkevaa ihmistä.”  

Kuopion ensikotiyhdistyksestä vapaaehtoisen doulan voi saada rinnalleen odottava äiti tai perhe, joka kaipaa erityistä tukea. Syynä erityiselle tuelle voi olla esimerkiksi vaikea taloudellinen tai perhetilanne, päihdeongelma tai vaikkapa synnytyspelko. 

Doulat eivät ole lääketieteen tai hoitotyön ammattilaisia vaan henkilöitä, joiden kanssa voi jutella raskausajan kokemuksista, jakaa pelkoja ja miettiä käytännön asioita. Usein doula on mukana myös synnytyksessä. Kuopion ensikotiyhdistyksen doulatoiminnassa on mukana 20 aktiivista vapaaehtoista. 

 

“Synnytyksessä ollaan ikiaikaisten asioiden äärellä” 

 Kuopiolainen Sari Hartikainen on toiminut vapaaehtoisena doulana Kuopion ensikotiyhdistyksessä aivan toiminnan alusta saakka. Hänelle doulana toimiminen on kunniatehtävä. 

“Synnytyksessä ollaan ikiaikaisten asioiden äärellä”, hän sanoo. “Odotusaikaan ja synnytykseen liittyvät syvimmät tunteet ja kokemukset ovat säilyneet lähes muuttumattomina”.  

Kuopion ensikotiyhdistyksen doulatoiminta aloitettiin vuonna 2011. Silloin synnytykseen liittyvä keskustelu oli Hartikaisen mukaan kovin erilaista kuin nykyään. Vuosien saatossa synnytyskeskustelu mediassa on kuitenkin vilkastunut ja tieto erilaisista synnytyskokemuksista lisääntynyt.  

Samalla tietoisuus myös doulatoiminnasta on lisääntynyt. Kuopion ensikotiyhdistyksen doulatoiminnan varhaisina vuosina doulana toiminut vapaaehtoinen saattoi sairaalahenkilökunnan silmissä olla synnyttävän naisen kaveri. Nykyään monet odottavat äidit kertovat jo etukäteen myös hoitohenkilökunnalle doulan läsnäolosta synnytystilanteessa.  

“Synnytyshenkilökunnan suhtautuminen douliin on erittäin positiivista”, Hartikainen iloitsee.  

Tutuksi tulleiden ammattilaisten rinnalla työskentely on turvallista ja palkitsevaa. Vapaaehtoisdoulalla ei ole lääketieteellistä vastuuta, vaan hänen tärkein tehtävänsä on olla läsnä ja kuunnella. Hän myös tukee synnyttäjän, hänen kumppaninsa ja ammattilaisten välistä vuorovaikutusta.  Moni synnytyssalissa työskentelevä on kutsumusammatissaan.  

 

Vapaaehtoistyö auttaa ulos omasta kuplasta 

Hartikainen nostaa merkityksellisyyden tunteen päällimmäiseksi syyksi vapaaehtoistyöhön. Suomalaisia voidaan pitää yksin pärjäävänä kansana, jonka keskuudessa vallitsee toisaalle katsomisen kulttuuri. Elämässä on kuitenkin ylä- ja alamäkiä, eikä kukaan aina pärjää yksin. 

“Arjessa voi auttaa hyvinkin pienillä teoilla. Voi kysyä, voinko olla avuksi, vaikkei toinen apua suoraan pyytäisikään”, Hartikainen sanoo. Esimerkiksi aterian vieminen tuoreille vanhemmille voi auttaa valtavasti. Auttaminen luo myös antajalle tunnetta merkityksellisyydestä ja tarkoituksesta. 

“Vapaaehtoistyön kautta pääsee ulos omasta kuplastaan”, Hartikainen sanoo. “Vapaaehtoinen doula kohtaa työssään paljon hyvin erilaisia ihmisiä ja elämäntilanteita.” 

Doulatoiminnan lisäksi Kuopion ensikotiyhdistyksessä vapaaehtoisina on myös vertaistoimijoita, kokemusasiantuntijoita, mieskavereita sekä asiakasperheille lastenhoitajia/vanhemmuuskavereita.  

 

Tutustu työhömme 
www.kuopionensikoti.fi
Facebook: @kuopionensikotiyhdistys
Twitter: @KuopionEnsikoti 

 

Lisätiedot ja yhteydenotot: 

Pirjo Pehkonen
toiminnanjohtaja
puh. 044 3697 220
pirjo.pehkonen@kuopionensikoti.fi 

 

Kuopion ensikotiyhdistys ry tukee vauva- ja lapsiperheitä hyvän arjen turvaamisessa. Olemme toimineet lasten ja perheiden hyvinvoinnin tukena vuodesta 1946. Teemme monipuolista työtä Kuopion ja Pohjois-Savon alueella, tiiviissä yhteistyössä kuntien kanssa. Ammattilaisten lisäksi työssämme on mukana joukko koulutettuja, tehtäviinsä sitoutuneita vapaaehtoisia.  

Jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen, tasapainoiseen ja hyvään arkeen.