Lapsen kaltoinkohtelun katkaisemisen -ohjelma on tarkoitettu perheille, joissa vanhemmat käyttävät tai ovat riskissä käyttää väkivaltaa lapsiaan kohtaan. Ohjelma tukee vanhempia väkivallan lopettamisessa ja auttaa heitä löytämään turvallisia käyttäytymismalleja arkeen.

Pelotta lähisuhdeväkivaltatyöntekijämme Hilla Bäck ja Elli Voutilainen suorittivat Ensi- ja turvakotien liiton järjestämän LKK-ohjaajakoulutuksen (184h).  LKK perustuu CPC-CBT -ohjelmaan (Combined Parent-Child Cognitive Behavioral Therapy) ja yhtenä kouluttajana toimi ohjelman kehittäjä Ph.D. Melissa Runyon.

Yhdysvalloissa kehitetty menetelmä on haluttu ottaa Suomessa käyttöön, sillä tutkimukset ovat osoittaneet, että menetelmä auttaa lapsia ja perheitä toipumaan kuritusväkivallan kielteisistä vaikutuksista ja menetelmän avulla vanhempien kannustavan kasvatuksen taidot vahvistuvat.

Koulutuksen käyneet työntekijät voivat hyödyntää LKK-menetelmää perheiden kanssa työskennellessään. LKK-ohjelma mahdollistaa pitkäkestoisen työskentelyn yhtäaikaisesti koko perheen kanssa. Ohjelman mukaista työskentelyä voidaan mukauttaa perheen tarpeita ja tavoitteita vastaavaksi ja työskentelyssä huomioidaan aina yksilöllisesti kaikki työskentelyyn osallistuvat perheenjäsenet.

LKK-ohjelman avulla lapsen turvallisuuden kokemus voi kasvaa, vanhempi voi oppia kantamaan vastuun toiminnastaan ja vuorovaikutus perheessä voi parantua.

-Meillä jo käytössä olevista työskentelytavoista LKK eroaa nimenomaan pitkäkestoisuudellaan. Ja sillä, että tässä työskentelyssä on mukana koko perhe. Tapaamisiin liittyy aina lapsen ja vanhemman omaa työskentelyä, mutta myös koko perheen yhteinen työskentelyosuus. Pitkäkestoisen työskentelyn avulla perheelle annetaan aikaa opetella ja ottaa käyttöön uusia toimintatapoja ja vuorovaikutuksen muotoja, pohtii Elli.

Tavoitteena on myös auttaa lapsia selviytymään väkivaltaan liittyvistä kokemuksistaan. LKK-ohjelmassa yhdistyvät psykoedukaatiossa, motivoinnissa ja käyttäytymisterapiassa toimivaksi todetut menetelmät. 

Lapselle LKK-ohjelma tarjoaa turvallisen paikan puhua kokemuksistaan, tunteistaan ja ajatuksistaan. Perheen yhteisten työskentelyhetkien tavoitteena on tarjota koko perheelle mahdollisuuksia harjoitella uusia toimintatapoja ja antaa kokemuksia mukavasta yhdessäolosta ja kommunikoinnista.

-Koulutuspäivissä sovelsimme  case -työskentelyn kautta menetelmää ja sen käyttöönottoa omaan palveluumme sopivaksi. Kulttuurierot ja ihan jo maiden erilainen lainsäädäntö, heijastuvat perheiden kanssa tehtävään työhön. Jenkeissä voidaan oikeuden päätöksellä määrätä osallistumaan LKK-ohjelmaa vastaavaan CPC-CBT-ohjelmaan. Suomessa sen sijaan hakeudutaan avun piiriin omasta tahdosta ja toiveesta saada muutosta elämään, tarkastelee Hilla.

Lisätietoja:
Lähisuhdeväkivaltatyön avopalvelu, Pelotta
Hilla Bäck p. 044 369 7211
Elli Voutilainen p. 044 369 7210