SHQS  -laaduntunnustus (131/2023) on myönnetty 27.11.2023 Kuopion ensikotisyhdistys ry:n laatujärjestelmälle. Laaduntunnustus on voimassa 26.11.2026 saakka.
Laaduntunnustus kattaa vaativan vauvatyön, vauvalähtöisen päihdekuntoutuksen ja ero- ja väkivaltatyön. Alkuperäinen laaduntunnustus on myönnetty 27.11.2020.

Tekemämme työ laatujärjestelmän eteen on ulkoisella arvioinnilla todettu tunnustuksen arvoiseksi.  Olen iloinen myönnetystä tunnustuksesta ja arvostan jokaisen työntekijän panosta.  Olemme työskennelleet tämän eteen yhdessä ja yhdessä voimme olla tästä myös ylpeitä

toiminnanjohtaja, Tytti Lintunen

Social and Health Quality Standard (SHQS) on Labquality Oy:n kehittämä ja ylläpitämä kansainvälisen ISQua:n (International Society for Quality in Health Care) ulkoisen akkreditointielimen IEEAn (External Evaluation Association) akkreditoima laadunhallintajärjestelmän standardi sosiaalihuollon, terveydenhuollon ja pelastustoimen sektorille. Standardi pohjautuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen lainsäädäntö- ja viranomaisvaatimuksiin ja kansallisiin suosituksiin sekä yleisiin laadunhallinnan periaatteisiin.

Suomessa 27 organisaatiolla on voimassa oleva SHQS-laaduntunnustus. Noin 40 organisaatiota hyödyntää SHQS-standardia laadunhallinnassaan ja johtamisessaan, näistä 7 on hyvinvointialueita.