Vieraannuttamisessa vanhempi pyrkii erotilanteessa hankaloittamaan lapsen suhdetta toiseen vanhempaan vastoin lapsen etua.

Tunnista, puutu ja auta – opas vieraannuttamisen tunnistamiseen ja perheiden auttamiseen auttaa sosiaali-, terveys, kasvatus- ja oikeustieteen ammattilaisia ymmärtämään vieraannuttamista ilmiönä. Se tarjoaa työkaluja tunnistaa vieraannuttaminen ja keinoja tilanteiden arvioimiseen. Mukana on vanhempien ja nuorten kokemuksia sekä tietoa siitä, millaisesta tuesta he hyötyvät. Oppaassa esitellään työskentelytapoja vieraannuttamistilanteisiin sekä pohditaan vieraannuttamisen ennaltaehkäisemisen mahdollisuuksia.

Lataa opas: >>Tunnista, puutu ja auta – opas vieraannuttamisen tunnistamiseen ja perheiden auttamiseen

Ensi- ja turvakotien liitto julkaisi oppaan kansainvälisenä vieraannuttamisen vastaisena päivänä 25.4.2023