Vauvaa odottavien ja vauvaperheiden kohtaamat haasteet ovat kasvaneet moninkertaisesti viime vuosina. Kuopion ensikotiyhdistyksen vaativassa vauvatyössä kohdattiin, autettiin ja tuettiin viime vuonna noin tuhatta asiakasta. Tästä syystä koemme tärkeäksi toimia alueen vauvaperheiden äänenä. Haluamme työskennellä jatkossakin Hyvinvointialueen rinnalla vauvaperheiden hyvinvoinnin lisäämiseksi.

Perheiden hyvinvoinnin heikkenemiseen ovat vaikuttaneet koronaepidemia ja turvaton maailmantilanne, mutta myös terveys -ja sosiaalipalveluiden pirstaleisuus ja niihin kohdistuneet resurssihaasteet. Vaikka perheitä kohtaavat työntekijät tekevät parhaansa, näkyy ennaltaehkäisevän ja varhaisen tuen resurssipula mm. siten, että neuvoloiden säännöllisiä tapaamisia on karsittu ja henkilökunnan vaihtuvuus saattaa vaikeuttaa luottamuksellisen suhteen syntymistä. Psykiatrisen avun piiriin pääseminen vie pahimmillaan kuukausia.

Vauvaa odottavat perheet kertovat jäävänsä liian yksin odotusaikana. Tarvetta olisi niin vertaisuudelle, keskusteluavulle, kuin myös kaikki odottavat perheet tavoittavalle perhevalmennukselle. Synnytysvalmennus toteutetaan tällä hetkellä itseohjautuvasti videolla ja erityisesti moni ensisynnyttäjä kokee turvattomuutta synnytyksen lähestyessä. Sosiaalitoimen perhetyöhön pääsyä joutuu odottamaan ja kotipalvelu on maksullista.  Vauvaperheiden luontainen tukiverkosto saattaa asua toisella paikkakunnalla tai tukiverkostoa ei ole. Liian moni vauvaperhe jää haasteiden kanssa yksin ja apua saadaan vasta siinä vaiheessa, kun tilanne on jo kriisiytynyt.

Syntyvä vauva ei voi odottaa palvelua. Finnbrain tutkimusten mukaan vauvan ensimmäiset tuhat päivää hedelmöittymisestä ovat kaikkein merkityksellisimmät hänen koko loppuelämänsä kannalta.  Vauva-aikaisten haitallisten kokemusten vaikutukset voivat näkyä pitkälle tulevaisuuteen terveys –ja mielenterveydenhaasteina. Onko meillä siis varaa säästää vauvaperheiden palveluista?

Lisätietoja
Heidi Kristo p. 044 369 7216