Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos (THL) julkaisi juuri kunnille ja hyvinvointialueille ohjeet väkivallan vastaisen työn koordinoimiseksi ja palveluiden järjestämiseksi. On tärkeää, että asiaan panostetaan. Onhan naisiin kohdistuva väkivalta mittava ongelma Suomessa. Myös miehiin kohdistuva lähisuhdeväkivalta on nousussa.

Euroopan perusoikeusviraston tutkimuksen mukaan Suomi on yksi Euroopan unionin vaarallisimmista maista naisille. Joka kolmas nainen Suomessa on kokenut fyysistä ja/tai seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa nykyisen tai entisen kumppaninsa taholta. (FRA 2014).

Lapset ovat usein todistamassa näitä rikoksia. Tällä on monia kielteisiä vaikutuksia heidän kehitykselleen ja tulevaisuudelleen, mikäli he eivät pääse avun piiriin. Jokaisen meistä velvollisuus on huomata lapsen ja perheen hätä ja tehdä huoli-ilmoitus. Maailman onnellisimman kansan tulee hoitaa tämä kuntoon.

Porin ensi- ja turvakotiyhdistys auttaa heitä, jotka ovat joutuneet kokemaan lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa. Toimimme myös ennaltaehkäisevästi väkivallan kitkemiseksi. Päätoiminnot ovat turvakotipalvelut, perhe- ja lähisuhdeväkivallan avopalvelut, eroauttaminen ja pikkulapsiperheille suunnattu päiväryhmä.

Työntekijämme ovat lähisuhdeväkivallasta selviytymisen asiantuntijoita sekä vaativan vauva- ja perhetyön osaajia. Tärkeää on saattaa aikuiset uuteen alkuun ja turvata lasten oikeudet suotuisiin kasvuolosuhteisiin. Annamme eväitä lasten kaltoinkohtelun katkaisemiseksi. Tuemme vanhemmuutta ja perheitä.

Turvakoti tarjoaa ympärivuorokautista suojaa. Sinne voi tulla yksin tai lasten kanssa mihin vuorokauden aikaan tahansa, asuinkunnasta riippumatta. Turvakoti päivystää ympäri vuorokauden ja sen rahoitus tulee valtiolta (THL). Jakso on tulijoille, kunnille tai hyvinvointialueille ilmainen. Puhelinnumero on 044 760 5123.

Turvakotiasukkaiden käytössä on omat ja yhteiset tilat. Esteettömyys on huomioitu ja yhteen asuntoon voi tuoda lemmikin. Turvakodin jälkeiselle ajalle laaditaan jatko- ja turvasuunnitelma yhdessä verkoston kanssa. Ajatuksia ja tunteita käydään rauhassa läpi. Lasten hyvinvointiin panostetaan.

Lähisuhdeväkivaltatyön ja eroauttamisen avopalvelut ovat myös maksuttomia. Tämän mahdollistaa Sosiaali- ja terveysyhdistysten avustuskeskus STEA. Mikäli tilanne vaatii pidemmän työskentelyjakson, voi hakea maksusitoumusta oman alueen sosiaalityöntekijältä tai maksaa käynnit itse.

Avopalveluita on tarjolla aikuisille ja lapsille. Lapsille ja nuorille on oma työntekijänsä. Lisäksi käytössä on koko perhettä tukeva lasten kaltoinkohtelun katkaisun menetelmä. Apua saavat myös lähisuhdeväkivallan tekijät. Yhteydenottoon esimerkiksi osoitteeseen ensijaturvakotienliitto.fi/porinensijaturvakoti riittää pelko tilanteen kärjistymisestä.

Vauvatyössä painopiste on varhaisen vuorovaikutuksen tukemisessa. Lisäksi tuetaan eroa harkitsevia ja eronneita tulevaisuuden rakentamisessa. Yhdistyksen henkilökunta auttaa myös verkossa osallistumalla valatakunnalliseen ensi- ja turvakotienliiton Chat-palveluun.

Päiväryhmässä alle 2-vuotiaita äiteineen tai isineen kokoontuu kolmasti viikossa saamaan vahvistusta ja vertaistukea. Uusi vapaaehtoistyömuoto ”Mummuillaan pikkuisten kanssa” on juuri alkamassa. Mukaan ryhmään voi tulla kello 12–14.30 esimerkiksi kerran viikossa tai kuussa. Voit olla tärkeä isovanhemman malli.

Valtakunnallinen Nuoret väkivaltaa vastaan -hanke on suunnattu 16–29-vuotialle. Sen tavoite on saada nuoret itse päättämään siitä, miten ja missä turvallisista ihmissuhteista puhutaan. Kehittäjäryhmien avulla tietoisuus lähisuhdeväkivallasta lisääntyy. Ollaan nuorten ympäristöissä ja somessa muun muassa TiK Tok -tilillä @vakivallaton.

Uudet perhekeskukset ja sen kohtaamispaikat ovat jatkossa paikkoja, joista saa tietoa ja ohjausta järjestöjen palveluihin. Tiedot löytyvät myös Satakunnan kriisityön palveluketjukuvauksesta (Hoitoketjut | Satasairaala). Toimintamme palvelee koko hyvinvointialuetta ja kehittyy yhteiskunnallisten muutosten tahdissa.

On tärkeää, että uskallamme kysyä ja etsiä apua, kun epäilemme lähisuhdeväkivaltaa. Tartutaan vaikeisiin asioihin, toimitaan tasa-arvoisen kulttuurin luomiseksi. Tehdään yhdessä Suomesta turvallinen maa kaikille.

Kaarina Latostenmaa
toiminnanjohtaja

Nina Suojanen
turvakodin vastaava sosiaalityöntekijä

Porin ensi- ja turvakotiyhdistys ry

Satakunnan Kansa, Yliö 24.7.2022