Porin ensi- ja turvakoti ry on mukana Ensi- ja turvakotien liiton Nuoret väkivaltaa vastaan -hankkeessa, jolla vahvistetaan nuorten tietoutta turvallisista ihmissuhteista, lähisuhdeväkivallasta, sukupuoliroolien liittymisestä ilmiöön sekä avun saannin mahdollisuuksista. Keskiössä ovat nuoret, nuorten näkemykset ja ajatukset turvallisuudesta ja sen edistämisestä.

Hanketta luotsaa projektipäällikkö Ilona Mäki Ensi- ja turvakotien liitosta ja toimintaa kehitetään yhdessä seitsemän alueellisen yhdistyksen kanssa. Nuoret kutsutaan mukaan kehittämiseen ja vapaaehtoistoimintaan niin alueellisesti kuin valtakunnallisesti discord-alustalla.


Ryhmissä ideoidaan ja kokeillaan uusia tapoja ehkäisevään väkivaltatyöhön.


Nuorten alueelliset kehittäjäryhmät käynnistyvät loppukesästä 2022. Ryhmissä ideoidaan ja kokeillaan uusia tapoja ehkäisevään väkivaltatyöhön. Kehittäjäryhmät koostuvat 16–29 -vuotiasta nuorista, jotka haluavat toimia turvallisemman yhteiskunnan puolesta.

Hankkeessa jalkaudutaan someen, kouluihin ja tapahtumiin yhdessä nuorten kanssa. Kehittäjäryhmien lisäksi hankkeen aikana luodaan nuorille mielekkäitä ja merkityksellisiä tapoja tehdä väkivallan vastaista vapaaehtoistyötä yhdistyksissä kertaluonteisesti tai pitkäjänteisesti.

Seuraa Ihana seurustelu -kampanjaa TikTokissa

Hankkeen ensimmäinen somekampanja Ihana seurustelu käynnistyy 13.6. TikTokissa tapahtuvan kampanjan kautta nuoria kutsutaan mukaan välittämään tietoa ihanasta, hyvinvoivasta ja turvallisesta seurustelusta. Positiivisen tulokulman kautta haluamme tukea nuorten keskinäistä keskustelua siitä, mikä seurustelussa on ok ja mikä ei.

Tavoitteena on, että hankkeen päätyttyä meillä on uusia tapoja toteuttaa nuorilähtöistä ennaltaehkäisevää väkivaltatyötä ja ennen kaikkea toivomme, että nuorten osallisuus turvallisen yhteiskunnan rakentamisessa on vahvistunut!

Seuraa meitä TikTokissa @vakivallaton. Sama tili on ollut aiemmin Kymenlaakson Ensi- ja turvakotiyhdistyksen jo päättyneen Vellamo-hankkeen käytössä.

Jos hanke herätti kiinnostusta, ota yhteyttä! Projektipäällikkö Ilona Mäki ilona.maki@etkl.fi p. 0505564866 

Nuori, tule mukaan vaikuttamaan! Etsimme 16–29-vuotiaita nuoria mukaan hankkeeseen: kehittämään somesisältöjä, kamppiksia tai festarijalkautumisia. Vaikuta siihen, miten ja missä puhutaan hyvistä ja turvallisista ihmissuhteista. Lue lisää ja tule mukaan!

Hankkeessa mukana olevat jäsenyhdistykset:

Etelä-Karjalan perhetyön kehittämisyhdistys ry

Etelä-Pohjanmaan Ensi- ja turvakotiyhdistys ry

Kokkolan ensi- ja turvakoti ry

Kymenlaakson Ensi- ja turvakotiyhdistys ry

Lahden ensi- ja turvakoti ry

Paasikiven Nuorisokylän Säätiö

Porin ensi- ja turvakotiyhdistys ry